facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech

30. 3. 2017
Vláda schválila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech

Vláda předložila dne 23. 3. 2017 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona o rozpočtových pravidlech byla rozeslána poslancům jako tisk 1071/0. Organizační výbor projednání návrhu zákona 23. 3. doporučil (usnesení č. 375), určil zpravodaje Ing. Václav Votavu a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční. Projednávání tisku bylo navrženo na pořad 56. schůze (od 4. dubna 2017).

Součastí navrhu je také související novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Ministerstvo financí, jako předkladatel této novely uvádí následující: Novela upravuje zjednodušený proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Žadatelům o dotaci návrh přináší transparentní pravidla, kterými se bude proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí řídit, a to od vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci až po doručení rozhodnutí o žádosti. Zaručena je i soudní ochrana žadatelů o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Na instituty obsažené ve správním řádu, které tato novela zvláště neupravuje, se bude aplikovat správní řád, pokud nebudou výslovně vyloučeny.

Problematice vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem dotačních prostředků z veřejných zdrojů se budeme na našem portále i nadále intenzivně věnovat.