facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zákon o registru smluv

2. 7. 2016
Zákon o registru smluv

Zákon č. 340/2015 o registru smluv nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016.

Uveřejnění soukromoprávních smluv a smluv o dotacích nebo návratné finanční pomoci se kromě ostatních subjektů týká i veřejných výzkumných organizací a veřejných vysokých škol. Především kvůli budějovickému Budvaru byly ještě před nabytím účinnosti tohoto zákona započaty práce na jeho okamžité novelizaci. Zatím se nachází ve druhém čtení, které ještě nebylo ukončeno.