Nezávislé informace o vědě a výzkumu
Neakademické pracovní pozice

Neakademické pracovní pozice

Ředitelka Centra podpory inovací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa na pozici Vedoucí Centra projektové podpory (CPP).

19. 2. 2018

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická přijme pracovníka /pracovnici na pozici projektový a finanční manažer pro Projekt NanoBio (termín řešení: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2022).

16. 2. 2018

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho pracovníka CESES - Centra pro sociální a ekonomické strategie na celý úvazek.

13. 2. 2018

Rektorát Českého vysokého učení technického v Praze přijme nového kolegu/kolegyni na pracovní pozici právník - specialista v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

12. 2. 2018

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Specialista marketingových analýz.

6. 2. 2018

Děkan Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici finanční manažer/ka NETME Centre na FSI VUT v Brně.

5. 2. 2018

Kancelář AV ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici právník/právnička ve Správním odboru Kanceláře AV ČR.

1. 2. 2018

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa finanční a projektový manažer.

29. 1. 2018

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa Kvestor.

26. 1. 2018

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) hledá kolegu/kolegyni na pozici Financial Specialist Senior.

22. 1. 2018

Partneři webu a spolupracující instituce