facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dům zahraniční spolupráce slavnostně otevřel kancelář CZELO v Bruselu

25. 9. 2021
Dům zahraniční spolupráce slavnostně otevřel kancelář CZELO v Bruselu

V úterý 21. září 2021 proběhlo slavnostní otevření České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) za přítomnosti Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové. Kromě podpory mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji se bude kancelář CZELO nově zaměřovat také na podporu mezinárodní spolupráce ČR ve vzdělávání.

Robert Plaga na večerní recepci  v Pražském domě

Kancelář CZELO působí v belgické metropoli od roku 2005, avšak od roku 2021 je nově provozována Domem zahraniční spolupráce (DZS), příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Inovovaný koncept činností kanceláře CZELO je naplňován již od počátku roku 2021. Z důvodu koronavirové pandemie a souvisejících hygienických opatření bylo však slavnostní zahájení této nové etapy činností kanceláře CZELO přesunuto na podzim roku 2021.

Při příležitosti slavnostního otevření proběhl v kanceláři CZELO den otevřených dveří, během kterého měli zájemci možnost prohlédnout si prostory, jež mohou zástupci z řad českých vzdělávacích a výzkumných institucí využít pro svá jednání a práci v Bruselu, a zároveň se seznámit se zástupkyněmi kanceláře, které jim v případě potřeby poskytnou podporu při realizaci jejich záměrů v Bruselu. Kancelář během dne navštívila řada českých představitelů působících v institucích EU, zástupci zahraničních styčných kanceláří i reprezentanti českých univerzit. Kancelář navštívil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v doprovodu ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové. Ve večerních hodinách následovala slavnostní recepce v Pražském domě.

Kancelář CZELO je situovaná v Bruselu na adrese Rue Montoyer 23 v docházkové vzdálenosti od sídel všech klíčových evropských institucí. Svým uživatelům z řad vzdělávacích a výzkumných organizací ČR poskytuje služby informační, konzultační a poradenské povahy a podporuje je i v organizaci pracovních jednání, workshopů, seminářů, konferencí, kongresů a dalších mezinárodních setkání v Bruselu. Cílem kanceláře CZELO je dále i prezentovat a propagovat vzdělávací a výzkumný systém ČR v Bruselu a sdílet se stakeholdery sídlícími v bruselské metropoli úspěchy dosažené ČR na tomto poli. V neposlední řadě poskytuje kancelář CZELO také logistickou podporu ústředním orgánům státní správy ČR, kterým v úzké spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu asistuje při naplňování stěžejních záměrů české vzdělávací, výzkumné a inovační politiky.

„Cílem, který jsme si společně s týmem kanceláře CZELO předsevzali, je pomoci k co nejintenzivnějšímu zapojení českých vzdělávacích a výzkumných institucí do evropských komunitárních programů. Činnosti kanceláře CZELO budou proto rozvíjeny tak, aby českým stakeholderům poskytovaly ten nejlepší možný informační servis a logistickou podporu pro zvyšování viditelnosti českého vzdělávání a vědy v Bruselu. Pracovníci institucí všech stupňů vzdělávací soustavy ČR, Akademie věd ČR, avšak i soukromoprávních výzkumných organizací a partnerských resortů jsou srdečně zváni k využívání služeb kanceláře CZELO. Jsme přesvědčeni, že kancelář CZELO bude hojně navštěvovaná a podstatnou měrou přispěje i k rozvoji vědecké diplomacie ČR. Integrace do Evropského vzdělávacího prostoru, resp. Evropského výzkumného prostoru je zcela nezbytným předpokladem k posilování mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky ČR a prosperity české společnosti. Nepochybujeme, že k tomu kancelář CZELO přispěje svou rolí,“ dodala Dana Petrova, ředitelka DZS.

Provozování národní styčné kanceláře pro vzdělání a výzkum v Bruselu je nedílnou součástí národních vzdělávacích a výzkumných politik většiny z členských států EU. ČR se díky integrovanému pojetí CZELO, jako kanceláře propojující agendy vzdělávání a výzkumu, zařadila k dalším evropským státům, které se i touto cestou snaží sblížit vzdělávání s vědou, a to včetně mezinárodní dimenze. Na zajištění činností kanceláře CZELO alokuje od roku 2021 MŠMT ve spolupráci s DZS rozpočtové zdroje, jež budou v následujících letech dosahovat až výše 25 mil. Kč ročně.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce