facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Institucionální podpora výzkumu a vývoje pro vysoké školy

15. 1. 2021
Institucionální podpora výzkumu a vývoje pro vysoké školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podání žádosti na stabilizační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejných nebo soukromých vysokých škol. Žádost musí být podána do 12. února 2021.

money 3818437 640

Vysoké školy mohou žádat o podporu na základní výzkum, aplikovaný výzkum, veřejné šíření výsledků výzkumu nebo za určitých podmínek i na transfer znalostí. Dotace na stabilizační část institucionální podpory bude na období 2021-2025, přičemž výše roční dotace představuje 85 % výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, která byla danému subjektu poskytnuta v roce 2020.

Pětiletá podpora se skládá ze dvou částí – stabilizační, o kterou vysoké školy žádají nyní, a motivační, jejíž výše se odvíjí od výsledku kompletního hodnocení vysoké školy. Výsledky ve všech modulech (1-5) by měly být známy nejpozdeji do poloviny letošního roku. 

O institucionální podporu mohou žádat vysoké školy veřejné nebo soukromé, které byly kompletně hodnoceny pomocí Metodiky 2017+ v roce 2020. Výše finančních prostředků, které se budou v příštím pětiletém období rozdělovat, je 32,633 miliardy Kč. Roční podpora vychází pro všechny oprávněné příjemce na čásku 6,527 miliardy Kč.

Z českých veřejných vysokých škol je nejvyšší maximální dotace ve výši 1,67 miliardy Kč ročně určena pro Univerzitu Karlovu. Druhá nejvyšší maximální roční podpora, 769 milionů Kč, by měla připadnout Masarykově univerzitě. O maximální částku 716 milionů Kč ročně je oprávněné žádat České vysoké učení technické v Praze. Na Univerzitu Palackého v Olomouci může putovat maximální výše roční dotace 588 milionů. Vysoké učení technické v Brně může dostat částku až 427 milionů ročně. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze by mohla získat maximální dotaci 312 milionů ročně. Vysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaZápadočeská univerzita v Plzni by mohly žádat přibližně o maximum ve výši přibližně 260 milionů ročně. Kompletní seznam příjemců je obsažen v příloze článku.

Veřejné vysoké školy by od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy měly dostat na stabilizační složku 6,51 miliardy Kč ročně. Do soukromého vysokoškolského sektoru by mohlo putovat 18,43 milionu Kč. Mezi soukromými vysokými školami najdeme Metropolitní univerzitu v Praze, Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, Vysokou školu finanční a správníŠkodu Auto Vysokou školu.

Pět vysokých škol si v maximální možné částce, o kterou mohou žádat oproti roku 2020, polepšilo. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má roční maximální částku vyšší o přibližně 4 miliony Kč. Maximální částka pro Masarykovu univerzitu se zvýšila o 41,53 milionu Kč. Univerzita Karlova má maximum vyšší o 60,1 milionu Kč. Maximální výše pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zvýšila o 3,75 milionu Kč a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je oprávněna žádat o maximální částku vyšší o 343 tisíc.

V současné době vysoké školy čekají na komplexní výsledky hodnocení ve všech modulech v souladu s Metodikou 2017+. Pro rok 2020 byla výše podpory stanovena na základě výsledků v modulech 1 a 2. Výsledky hodnocení ve všech modulech včetně modulů 3, 4 a  5 budou zohledněny při stanovení výše motivační složky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj pro období 2021-2025.

Podrobnosti výzvy si můžete přečíst zde.  

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)

Zdroj: MŠMT


O práci mezinárodního evaluačního panelu v hodnocení výzkumu informoval Tomáš Opatrný ve svém příspěvku v rubrice Názory a komentáře. O základech Metodiky 2017+ diskutoval ve svém blogu Jiří Chýla.

 

Stáhnout přílohy: