facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI projednala výchozí návrh výdajů rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+

28. 11. 2023
RVVI projednala výchozí návrh výdajů rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+

V pátek 24. listopadu 2023 se v prostorách Strakovy akademie uskutečnilo další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová.

RVVI vlada foto

Vedle informace o  přípravě návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na následující období se členové RVVI mj. seznámili s koncepcí institucionální podpory excelence na univerzitách a Akademii věd ČR a schválili harmonogram projednávání závěrů aktuálního národního hodnocení podle Metodiky 2017+ s poskytovateli podpory.

V úvodu jednání Rada schválila materiál Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2025–2027. Návrh Rady respektuje usnesení vlády ČR ze dne 27. září 2023 č. 703 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 s výhledem na léta  2025 a 2026. Výchozí návrh RVVI bude sloužit jako podklad k přípravě návrhů výdajů, které předloží jednotliví správci rozpočtových kapitol do 22. ledna 2023.

„Ve shodě s usnesením Rady se budu na vládě v příštím roce zasazovat za navýšení státních výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rozpočtové období 2025+. Rada bude i nadále zohledňovat své priority, kterými jsou podpora excelence, lidé ve vědě a podpora transferu. Příprava rozpočtu na období 2025+ bude probíhat v součinnosti s příslušnými rozpočtovými kapitolami počátkem příští roku a Rada předloží svůj finální návrh vládě do 31. 5. 2024,“ sdělila k  návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum ministryně Helena Langšádlová.

Dále členové RVVI schválili stanovisko Rady k Závěrečné zprávě o realizaci Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022. Hlavním cílem Koncepce bylo zajistit mezinárodně srovnatelnou úroveň zdravotnického výzkumu a využít jeho výsledků pro zlepšení zdraví české populace a zároveň zabezpečit aktuální potřeby českého zdravotnictví. RVVI se seznámila i s materiálem Koncepce institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR.

Koncepce si klade za cíl přispět ke zvýšení počtu excelentních pracovišť, významnějšímu zapojení českých vědců a vědkyň do evropského výzkumného prostoru a vyšší participaci na komunitárních zdrojích. Koncepce a její implementace má současně formativní vliv na samotný systém výzkumu, vývoje a inovací, včetně provazby do oblasti vzdělávání, zejména v rámci doktorských studijních programů.

Členové RVVI odhlasovali harmonogram tzv. tripartitních jednání s poskytovateli, která uzavřou letošní kolo hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ na národní úrovni. RVVI také odsouhlasila Výzvu k podávání návrhů na členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Výzva bude zveřejněna na stránkách www.vyzkum.gov.cz.

Závěrem letošního roku připravuje ministryně Langšádlová společně s RVVI řadu odborných akcí. RVVI potvrdila např. uspořádání Kulatého stolu pracovní skupiny Lidé ve vědě „Rovné příležitosti jako cesta k excelenci“, který se uskuteční 5. prosince 2023 na Úřadu vlády ČR nebo přípravu konference k dezinformacím s názvem „Připraveni k boji? Jak vědci přispívají ke společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám“, zacílenou na synergické propojení zkušeností a kompetencí odborníků z akademického světa, bezpečnostní sféry, armády a státní správy.

 

Zdroj: RVVI