facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Martin Bunček

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Absolvoval pracovní pobyt v Oxfordu a Eindhovenu. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o. téměř od jejího založení, postupně prošel všemi pozicemi a koncepčně se podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Působil na manažerské pozici vedoucího výzkumu a vývoje GENERI BIOTECH s.r.o. a manažera kvality ISO 9001:2008. Řešitel či spoluřešitel mnoha národních i mezinárodních (FP6, FP7 EU) grantových projektů. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Aktivně se účastnil iniciace a počátečního rozvoje sdružení českých biotechnologických firem CzechBio. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky. V současné době působí jako nezávislý expert programu Eurostars! a příležitostně přednáší.

Před Českou republikou stojí velká výzva a úkol zároveň. Po roce 2020 se dá očekávat snížení dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Ačkoli v tuzemsku peníze z těchto zdrojů přispěly zejména k odstranění dluhů při budování například dopravní infrastruktury, jejich nezanedbatelná část šla zejména od roku 2011 na podporu výzkumu a inovací.

14. 7. 2017
Martin Bunček
Array
(
)

Všichni ten příběh známe – člověk ztratí klíče od domu a jde je v noci hledat. Hledá pouze pod rozsvícenými lampami a po neúspěšném hledání skončí se závěrem, že „klíče nikde nejsou“. Nedávno jsem měl možnost opět diskutovat o hodnocení programů podpory aplikovaného výzkumu nad výsledky jedné ze série studií CERGE-EI a já si tak trochu připadal jako v tomto příběhu...

27. 6. 2017
Martin Bunček
Array
(
)