facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015

22. 3. 2017
Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila dne 21. března 2017 konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.

Na konci ledna zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podmínky poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, seznam uchazečů a výši podpory pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že v té době nebylo hodnocení výzkumných organizací za rok 2015 zveřejněno a bylo nutné poskytnout alespoň část podpory na RVO v 1. čtvrtletí, poskytlo ministerstvo první část prostředků na základě bodového hodnocení výsledků za rok 2014.

Nyní by mělo MŠMT provést přepočet zbývající části disponibilních prostředů tak, aby součet obou splátek odpovídal podílu výzkumné organizace na bodové hodnotě výsledků všech výzkumných organizací podle hodnocení za rok 2015.

 

Zdroj: Úřad vlády