facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přínos programu MSCA je podle výzkumníků vysoký

21. 4. 2021
Přínos programu MSCA je podle výzkumníků vysoký

Program Marie Sklodowska-Curie Actions naplnil, nebo dokonce předčil očekávání naprosté většiny svých účastníků. Devět z deseti výzkumníků je s jeho fungováním spokojeno, až třem čtvrtinám dopomohl získat nové zaměstnání.

msca

Evropská komise zveřejnila výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření týkajícího se spokojenosti osob zapojených do projektů pod hlavičkou programu Marie Sklodowska-Curie Actions. Šetření, které probíhalo od října 2017 do ledna 2021, přináší odpovědi téměř čtrnácti tisíc výzkumníků na otázky ohledně integrace v rámci hostitelské instituce, dopadu vědecko-výzkumného pobytu na rozvoj dovedností, kariérní posun a zaměstnatelnost.

Dobré zapojení v rámci hostitelské instituce pociťovalo téměř 90 % účastníků akcí, více než čtyři pětiny byly také spokojeny s odbornou vědeckou supervizí, naopak pouze 5 % ji hodnotilo jako nedostatečnou. Pokračování programu MSCA v rámci rámcového programu Horizon Europe přinese navíc nové pokyny pro supervizi, které mají situaci ještě vylepšit.

Devět z deseti respondentů také odpovědělo, že účast měla dobrý dopad na jejich osobní i profesní rozvoj. Po skončení stáže si 75 % stipendistů nalezlo pracovní uplatnění, přičemž tři ze čtyř odpověděli, že právě zkušenost z MSCA v tom hrála významnou roli.

S neakademickou sférou je v rámci programu MSCA nejvíce provázána podpora RISE, v rámci které se téměř jedna třetina výzkumníků účastnila stáže u neakademického partnera. I zde je v rámci nového období v plánu ještě více rozšířit kontakty s neakademickými pracovišti, a to zejména pro doktorandy a postdoky.

Tři pětiny z účastníků podprogramu MSCA Individual Fellowships (IF) hodnotilo výcvik poskytovaný během jejich pobytu za velmi dobrý, dalších bezmála 30 % jako dobrý. Obdobné výsledky má i podprogram MSCA Innovative Training Networks (ITN). Stipendia měla podle účastníků významný dopad v v řadě oblastí, jako jsou výzkumné znalosti (94 %), schopnost navazovat mezinárodní a mezisektorová partnerství (90 %), prezentační a komunikační dovednosti (85 %) nebo kvalita vědeckých výstupů (82 %) a další. Řada účastníků se dle svých slov zlepšila také v řízení projektů (78 %), znalostí týkajících se otevřeného publikování (71 %), psaní grantových přihlášek (64 %) a znalostí ochrany duševního vlastnictví (55 %).

I z těchto důvodů naprostá většina účastníků hodnotila celkovou spokojenost s účastí v programech jako velice dobrou – největší skóre získal podprogram Individual Fellowships (95 %), ale i ostatní, RISE (93 %), COFUND (87 %) a ITN (86 %), byly hodnoceny velice dobře. Pro 39 % účastníků tak program MSCA předčil očekávání, zatímco 54 % hodnotilo svá očekávání jako naplněná.

 

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise