facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Publikace OECD: Science, Technology and Innovation Outlook 2016

11. 12. 2016
Publikace OECD: Science, Technology and Innovation Outlook 2016

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila výhledovou studii v oblasti vědy, technologie a inovací. Varuje především před snižováním výdajů na vědu a výzkum.

Studie upozorňuje na aktuální výzvy, s kterými se bude společnost vyrovnávat - stárnutí populace, ekologické výzvy, klimatické změny, ubývající přirozené a nerostné zdroje a zároveň narůstající neutěšenou politickou situaci spojenou s migrací obyvatel. V souvislosti s tím upozorňuje, že snižování financování vědy a výzkumu by  zpomalilo vývoj inovací, které pro takové globální výzvy hledají řešení.

ČESKÉ SHRNUTÍ STUDIE

PROFIL ČESKÉ REPUBLIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Zdroj: ERA