facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda jmenovala členy RVVI

16. 8. 2018
Vláda jmenovala členy RVVI

Vláda na svém jednání ve středu 15. srpna 2018 schválila návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Polovině stávajících členů byl prodloužen mandát na další období. Novým členem Rady byl jmenován Luboš Novák.

Vláda prodloužila mandát stávajícím členům RVVI, kterým končí funkční období v září 2018. O tom, že vláda má zájem zachovat personální stabilitu v Radě, mimochodem již na konci července informoval premiér a předseda RVVI Andrej Babiš. „Členové RVVI se podílejí na operativním řízení, zapojujeme další ministry a fungujeme jako tým, což potvrzuji také tím, že zářijové končící mandáty poloviny členů rady všem z nich prodloužím,“ píše se v článku pro Lidové noviny.

Rada má 17 členů včetně předsedy, od května tohoto roku však nebyla kompletní. Novým členem RVVI za zesnulou Jitku Moravcovou se stal Luboš Novák, zakladatel společnosti MEGA a.s., která se věnuje technologiím elektromembránových procesů.

Luboš Novák vystudoval fyzikální chemii na VŠCHT Praha a absolvoval vědeckou aspiranturu ve Výzkumném ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem. Je zakladatelem oboru elektromembránových procesů v ČR a předsedou představenstva České membránové platformy z.s. Je také členem Rady Evropské membránové společnosti (EMS), zodpovědným za propojení akademické a průmyslové sféry a členem Dozorčí rady Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Za celoživotní přínos v oboru získal Luboš Novák řadu ocenění, mimo jiné cenu Česká hlava za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích. Jako podnikatel se dostal v r. 2016 do celorepublikového finále jako regionální vítěz Libereckého kraje v soutěži EY Podnikatel roku. V ČR na podporu oboru pořádá světové konference o membránových procesech MELPRO. Je editorem odborné monografie Elektromembránové procesy a autorem nebo spoluautorem více než 25 patentů a více než 150 výzkumných zpráv a publikací.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je poradním orgánem vlády, do jehož kompetencí patří mimo jiné každoroční příprava rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovací a schvalování programů účelové podpory nebo příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (rozhovor s jejím místopředsedou Petrem Dvořákem o implementaci nové Metodiky 2017+ čtěte zde). RVVI dále navrhuje členy předsednictva a předsedu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky, zpracovává priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR a plní další úkoly a povinnosti stanovené zákonem 130/2002 Sb.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Vláda ČR