facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady TA ČR

20. 10. 2020
Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady TA ČR

Vláda schválila jmenování dvou nových členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi ředitelka centra RECETOX Jana Klánová a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu Josef Kašpar.

Výzkumná rada (VR) je koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Jana Klánová jeklanova j profesorkou environmentální chemie a ředitelkou centra RECETOX. V posledních deseti letech vedla řadu projektů z evropských strukturálních fondů i evropských rámcových programů. Působí také jako expertka Programu pro životní prostředí OSN a Světové zdravotnické organizace pro implementaci programů světového monitoringu a vede GEO (Group on Earth Observations) iniciativu Josef KašparGOS4POPs (Global Observation System for POPs) podporující lepší dostupnost a využití mezioborových dat. Mimo to je také členkou tematické skupiny ESFRI pro životní prostředí.

Josef Kašpar vystudoval obor Letadlová technika na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracuje ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) již od roku 1994, kdy nastoupil na pozici Konstruktér - projektant. Po pěti letech na této pozici se stal vedoucím útvaru Letecké vrtule a od roku 2005 zastával funkci výkonného ředitele. Od roku 2009 působí v pozici generálního ředitele VZLÚ.

 

 

 

 

 

 Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Foto: VZLÚ, RECETOX