facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Fontana a Pohludka: Chceme vědce více motivovat k transferu

20. 5. 2022
Fontana a Pohludka: Chceme vědce více motivovat k transferu

S Josefem Fontanou a Michalem Pohludkou z Charles University Innovations Prague a.s. jsme hovořili o cílech a ambicích této společnosti, transferu na Univerzitě Karlově a v České republice a také o povědomí akademiků o možnostech komercionalizace. Přečtěte si exkluzivní rozhovor pro portál Vědavýzkum.cz.

FontanaPohludkaCUIP

Jak hodnotíte dosavadní činnost CUIP?

Josef Fontana: Máme velké vize do budoucna, takže se sice může zdát, že jsme velmi úspěšní, ale to bereme jako začátek. Naší ambicí je být nejlepším uskupením pro transfer technologií v České republice, zároveň plánujeme směřovat i mimo Českou republiku.

Jaké máte konkrétní plány k dosažení těchto cílů?

Michal Pohludka: Plánů je několik. Aktuálně jsme přešli z s.r.o. do akciové společnosti, což nám ulehčí velké množství kroků. Nabíráme také velký tým kompetentních a motivovaných lidí, tak abychom byli schopní Univerzitu Karlovu podpořit v transferu a motivovat k těmto aktivitám i další univerzity. Zároveň spolupracujeme i s dalšími univerzitami v rámci Česka, zakládáme spin-off společnosti, licencujeme nové výsledky. Jako naši roli do budoucna vidím dvě věci, a to motivovat vědce na fakultách, aby s námi více komunikovali, ta druhá pak je motivace dalších univerzit k tomu, aby nás následovaly.

Josef Fontana: Myslím, že je evidentní, že to, co bylo dáno CUIP do vínku, se podařilo nejen naplnit, ale i přesáhnout. O tom hovoří i to, že minulý rok byl schválen další rozvojový plán CUIP, který nad rámec toho původního rozvíjí CUIP tak, aby bylo kapacitně schopno uspokojit poptávku, která přichází z akademické obce. Když bylo CUIP zakládáno, tak to byla poměrně malá společnosti ve statutu s.r.o. Minulý rok byl ale jasně vyjádřen souhlas s tím, aby se transformovala na akciovou společnost, díky čemuž se CUIP prostorově i lidsky rozšíří. Myslím si, že to je model, se kterým je na univerzitě velká spokojenost. Samozřejmě za všechno hovoří i čísla, kdy výsledky CUIP přesáhla naše očekávání. Vedení univerzity i akademický senát jasně potvrdily, že CUIP se má dále rozvíjet nad rámec původního plánu. Je důležité tu zmínit, že růst je velmi intenzivní, tak je nutné, aby byla stále zachována dostatečná kvalita služeb, což si myslím, že v tuto chvíli CUIP je schopno našemu akademickému společenství poskytovat.

Jak je na tom Univerzita Karlova v oblasti transferu jako celek?

Josef Fontana: Od doby založení CUIP se ukázalo, že se daří dosahovat vyšších fází transferu, například spin-off společností. Ze své zkušenosti si tedy myslím, že servis v této oblasti je nabízen dobře. Samozřejmě tu ale máme prostor pro zlepšení.

JosefFontana

Josef Fontana

Důležité je zvyšovat povědomí

Jaké je podle vašich zkušeností povědomí o CUIP u akademiků? Vědí, že se na vás mohou obrátit?

Josef Fontana: Povědomí je poměrně dobré, ale jestli se to dostane mezi všechny akademiky, si netroufám říci. Myslím si ale, že každý akademik si může snadno dohledat, kdo je zodpovědný za transfer, a poměrně rychle se může dostat k té správné osobě, která mu poskytne relevantní analýzu.

Michal Pohludka: Toto je jedna z rolí, kterou musíme prohlubovat, je třeba dělat mnohem větší PR směrem dovnitř. Vědci to povědomí mají, ale netuší mnohdy, co je ten benefit k tomu, když něco komercializují. Měli bychom tak s nimi více komunikovat, proč se věnovat nejen základnímu výzkumu, ale i tomu aplikovanému. Chceme s nimi diskutovat možnosti, které mají, nejen na vědeckém poli, ale právě i v aplikovaném výzkumu, případně komercializaci. Toto musíme zlepšit a prohloubit.

Jaké jsou obecně překážky v oblasti transferu?

Josef Fontana: Oblast komercializace je oblast, kde si řada lidí jako první otázku položí, zda by univerzita vůbec měla podnikat. Je fér si říct, že z některých stran tu je nedůvěra, univerzita přeci primárně nepodniká, to je fakt. Někdo tak má oprávněné obavy založené na neprofesionálním přístupu, se kterým se mohl setkat v minulosti, a druhá obava ze strany výzkumníků je, aby tou vlastní činností komercializace neohrozili své jiné aktivity. Toto někdo vnímá jako mnohem více rizikové než standardní univerzitní činnosti. Osvěta je tak určitě třeba. Musíme vědcům vysvětlit, že je do těchto aktivit nikdo nenutí. Ještě bych doplnil, že pro některé vědce je důležité, že CUIP je vlastněno univerzitou, je tu tedy jasné zaštítění vedením univerzity – není to nějaký další subjekt, který by si univerzita najímala. To podle mě hraje velkou roli.

Abych to ale shrnul, nedůvěra tu stále je, ovšem myslím si, že skrze úspěchy celé zdejší transferové komunity se podaří tu nedůvěru postupně odbourávat.

Kdybychom si to měli shrnout – v čem má tedy CUIP prostor pro zlepšení?

Josef Fontana: Na CUIP máme řadu věcí, ve kterých se můžeme zlepšovat. Prioritou tu je již zmíněná komunikace směrem k vědcům, dále výraznější propojení byznysu s akademickou sférou, abychom viděli pozitiva na obou stranách. Dále pak chceme dělat více věci, které mají společenský přesah, takové které nemusí směřovat výhradně do byznysu, ale budou mít dopad do zdravotnictví nebo kamkoli jinam. To jsou priority, kterým se chceme věnovat v nejbližších letech.

MichalPohludka

Michal Pohludka

Transfer zažívá bouřlivý rozvoj

Jak vnímáte oblast transferu obecně v České republice?

Michal Pohludka: Já jsem v oblasti velmi krátce, nemohu tedy porovnávat dnešní situaci s deseti lety zpátky. Na druhou stranu ale tím, že jsem přišel z byznysu, tak mohu říct, že transfer je oblast, která teď začíná být na popředí aktivit jak firem, tak akademie. Je to něco, co už není neznámé. Transfer má dnes již dobrou praxi, jsou firmy, které uspěly, a ty jsou motivací pro jiné univerzity i firmy, aby transfer podpořily.

Josef Fontana: Kdybych tuto otázku ještě vztáhnul k nám, tak si myslím, že transfer za poslední období prožil bouřlivý rozvoj. Před deseti lety byl transfer okrajová aktivita, dnes už je ale dost rozšířená a myslím si, že teď je důležité, abychom začali doopravdy více utilizovat nabyté znalosti a kompetence.

Je třeba nyní z fáze učení přejít do rozvoje daných aktivit. Myslím si, že model, který se u nás na CUIP zavedl, je doopravdy dobře funkční. Zachovává důvěru, ale umožňuje být dostatečně dravý, abychom byli schopní maximálně spolupracovat a utužovat vztahy s byznysovou i státní sférou. Byli bychom také určitě rádi, kdyby se aktivity CUIP více rozšířily i na mezinárodní pole, aby se z jasného hráče na národní úrovni stala i jasně viditelná entita v rámci našeho i širšího regionu. Bylo by skvělé, kdyby CUIP fungovalo jako adaptační bod i pro zahraniční instituce, jako odpověď na otázku, co tady v té České republice děláme komerčně zajímavého. Dále chceme klást také velký důraz na dodržování etických standardů. Musíme si zkrátka být vědomi toho, že ne každý partner chce dosáhnout oboustranně výhodné spolupráce. Na tom musíme účelně pracovat.

Michal Pohludka: Ještě doplním tu etiku o jeden bod, a to že jsme a budeme apolitičtí.

Jaká je podle vás podpora akademických spin-off společností v Česku?

Josef Fontana: Za poslední období se nám podařilo na univerzitě vybudovat efektivní a funkční systém, kde máme desítky komercializovaných technologií ročně, poměrně zajímavé finanční zisky, jsou založeny funkční a životaschopné spin-off společnosti. Já si proto myslím, že zásadní problém tu není. Snažíme se i sdílet příklady dobré praxe mezi našimi institucemi, výzkumnými institucemi a samozřejmě komunikovat například se státní správou, ministryní Langšádlovou a tak podobně. Určitě je vždy možno něco zlepšit, ale ukázalo se, že systém tu už je nastaven funkčně.

Michal Pohludka: Žijeme v kapitalismu, takže nejde podporovat jednu skupinu jen proto, že vzniká v akademii. Tento systém tedy je nastaven rovnoměrně a spravedlivě a je na nás, abychom interně vytvořili podmínky, které umožní vytvářet nové spin-offy, nové start-upy. Neočekáváme tedy pomoc od nikoho z venku, musíme se spoléhat sami na sebe.

Ještě bych se chtěla zeptat na velmi úspěšnou společnost GeneSpector. Jaké jsou s ní další plány?

Michal Pohludka: Budeme jen rádi, pokud takových společností bude více. Bereme to jako věc, která může v blízké budoucnosti dělat prestiž České republice. Směřujeme na globální trh, budeme zakládat firmu ve Spojených státech, chceme propojit českou vědu s tou americkou. Chceme také propojit investory, udělat v USA klinickou studii, ale zároveň chceme využít náš český tým, který se rozrůstá, propojovat jej s dalšími lidmi na univerzitě, abychom tu vytvořili uskupení lidí, kteří jsou motivovaní a chtějí něco dokázat.

Josef Fontana: Já bych jen doplnil, že GeneSpector tady hodně přebarvil pole. Ukázalo se, že když jsou dobří lidé a příležitosti, tak to jde hladce.

 

Za portál Vědavýzkum.cz se ptala Sabina Ali.


Michal Pohludka

Vystudoval biochemii a biotechnologii na VŠCHT Praha a doktorský titul získal v oboru molekulární biologie na 1.LF Univerzity Karlovy. Mimo to je držitelem titulů MBA a LL. M. Více než 10 let působil na vysokých manažerských pozicích v globální korporaci v oblasti biotechnologií v region střední a východní Evropy. Stál u zrodu vysoce inovativní biotechnologické spin-off společnosti GeneSpector Innovation, kde aktivně působí jako její jednatel. Do CUIP vnáší expertízu v oblasti obchodu a strategického rozvoje.

Josef Fontana

Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově a také zde získal doktorát z fyziologie a patofyziologie člověka. V současnosti přednáší medicínskou chemii a biochemii. Dlouhodobě se věnuje transferu vědy a výzkumu. Nejdříve působil jako technologický skaut Centra pro přenos poznatků a technologií UK a zprostředkovával kontakt s vědci ze 3. lékařské fakulty. Od roku 2014 byl členem kolegia rektora Univerzity Karlovy a nyní zastává funkci člena kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer. Je členem správní rady CUIP a zprostředkovává úzký kontakt s univerzitou.