facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Lenka Rovná: Aliance 4EU+ se usídlí v Heidelbergu, integruje členy

9. 5. 2021
Lenka Rovná: Aliance 4EU+ se usídlí v Heidelbergu, integruje členy

Rektoři aliance 4EU+ 1. dubna 2021 schválili změnu právní formy aliance a vytvoření společné právní entity. Sídlo se z pařížské Sorbonny přesouvá do Heidelbergu, kde bude vytvořen generální sekretariát 4EU+. Co konkrétně to bude znamenat pro alianci, vysvětluje prorektorka UK pro evropské záležitosti Lenka Rovná.

rovna2Dost se mluví o alianci 4EU+, ale řada lidí na UK neví, co si má představit... Jak byste ji tedy prezentovala, dejme tomu, studentům 1. ročníku medicíny?

Vysoké školství prochází velkou transformací v celé Evropě; o procesu digitalizace, plné prostupnosti vzdělávacích programů a mobilitu studentů i akademiků bez hranic, společnou vědu a výzkum, společné využívání infrastruktur či sdílení dobré praxe se snaží mnoho evropských projektů. Spolupráce je mnohem snazší ve vědě, ale ve vzdělávání stále naráží na mnoho problémů, například ne vždy dochází k vzájemnému uznávání, ne každá univerzita povoluje díky své legislativě vytváření společných studijních programů...

A tomu má tedy aliance napomoci. Kdy přesně se začala rodit?

Prvním impulsem ke vzniku posílené spolupráce a vytvoření pilotních projektů úzce provázaných univerzitních aliancí byl projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na Sorbonně v září 2017. Univerzita Karlova byla pozvána k vytvoření takové aliance společně se Sorbonnskou univerzitou – nově zformovanou z takzvané Paříže VI, Univerzity Pierra a Marie Curie, kde jsou soustředěny medicínské a přírodovědné obory a Paříže IV zaměřené na humanitní vědy. S univerzitami v Heidelbergu a Varšavě vzniklo 4EU, po zapojení Kodaně a Milána jsme změnili název na 4EU+. A především díky Kodani získali univerzitu z evropské špičky.

Máte nějakou, řekněme, analogii k univerzitní alianci, k čemu ji přirovnat?

Já si činnost těchto Evropských univerzitních aliancí přirovnávám k evropskému integračnímu procesu EU. Společně můžeme získat mnohem víc: zajistit mobilitu studentům, vědcům i administrativě; zapojit studenty a akademické pracovníky do inovačních vzdělávacích programů a společné programy vytvářet, učit se navzájem a společně... Již nyní běží mnoho projektů na vzdělávání; v prvním kole v rámci našeho projektu inovativního vzdělávání se přihlásilo 52 týmů, ve druhém kole, které je v procesu evaluace, dalších 47. V tomto semestru si již univerzity 4EU+ navzájem nabízejí 259 kurzů a zapsalo se do nich 487 posluchačů. V rámci minigrantů, tedy seed money pro vědecké projekty, rozdělila UK třikrát po pěti milionech korun.

Heidelberg, Sorbonna, Kodaň... Mohu toho jako student či doktorand jedné z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy nějak využít? A jak přesně?

Na našich partnerských univerzitách, především na Sorbonně, v Heidelbergu či v Kodani nebo Miláně mají vynikající medicínské fakulty. Na Varšavské univerzitě není lékařská fakulta, ale Varšavská medicínská univerzita je spojena v konfederaci, takže i nám je otevřená. Studenti se mohou zapsat do nabízených kurzů, účastnit se letních škol, část studia strávit na partnerské univerzitě, postupně se zapojit i do vědeckého týmu, stát se součástí studentských aktivit nebo dokonce samosprávy... V listopadu loňského roku proběhla pod vedením Kodaňské univerzity první 4EU+ Urban Health Case Challenge, ve které týmy studentů z různých oborů představily inovativní nápady na překonání negativních důsledků protipandemických opatření. Podobných příležitostí na zapojení studentů do konkrétních aktivit bude přibývat.

10f00792 11cc 4224 8f6b a750a3907bcd

Profesorka Lenka Rovná (zcela vpravo), prorektorka pro evropské záležitosti Univerzity Karlovy pod vlajkami EU i České republiky v Karolinu.

Dobrá. A pokud jsem už vědec, co se mi příslušností UK k alianci 4EU+ otevírá, jaké spolupráce?

Univerzita Karlova patří – vedle Varšavy – k nejaktivnějším univerzitám v zapojování se do vědeckých a vzdělávacích projektů. To dokládají i výsledky první 4EU+ výzvy pro vzdělávací záměry (mezi nimi jsou kupříkladu nové programy pro studium epilepsie, smart cities se stárnoucí populací, migrační studia, kritické myšlení v době covidu a podobně - pozn. redakce). Práce společných týmů se účastní kolegové z většiny fakult na základě spolupráce ve čtyřech flagships, tematických skupinách. Podporujeme akademiky napříč obory v navazování aliančních kontaktů a spoluprací. Skvělou příležitostí pro kolegy, kteří by se rádi zapojili, jsou již zmíněné minigranty, jimiž Univerzita Karlova podporuje prvotní spolupráci týmů. Snažíme se posilovat spolupráci našich center zajišťujících administrativní podporu vědy, výhodou pro tyto týmy proto bude i širší podpora při přípravě žádostí o mezinárodní granty.

Jak byste těch možností využila třeba vy sama nebo vaši kolegové z FSV UK?

Několik projektů FSV UK uspělo, především bych ráda uvedla Memory studies, kdy kolegové ze všech šesti univerzit připravují společný magisterský program; u nás tým vede docentka Kateřina Králová. Projekt migračních studií zase naplňují sociologové vedení docentem Zdeňkem Uherkem. Moji kolegové na katedře evropských studií připravují kurz pro všechny 4EU+ univerzity European citizenship. Ráda bych pozvala studenty ze skupiny 4EU+ i na některé mé kurzy, měla bych se účastnit i zmíněného kurzu. Nyní se hlavně účastním akcí vedení 4EU+, konzultací s EK při přípravě nového kola soutěže Evropských univerzitních aliancí, které by mělo být vypsáno na podzim. A těším se na další spolupráci s kolegy v oboru.

heidelberg

Heidelberg hostí nejstarší univerzitu na německém území, byla založena roku 1386. Rektorát má v centru města - kousek od mostu přes Neckar.

Zaznamenali jsme novinku v ukotvení tohoto vybraného univerzitního „klubu”: proč se aliance 4EU+ rozhodla pro změnu právní formy?

Nová právní forma „Legal Entity“ přináší alianci 4EU+ nové možnosti, jak účinně vstupovat do smluvních vztahů se třetími stranami, například ucházet se o různé evropské projekty či získávat přístup do různých databází či k předplatným, jež poté budou pro všechny členy 4EU+ výhodnější. Těch výhod je řada, ale bude chvíli trvat, než je všechny uvedeme do praxe.

Tuto právní formu zvažovala i Evropská komise při zadávání projektu univerzitních aliancí. V současné době neexistuje vhodná právní norma dle evropského práva; rozhodli jsme se proto využít práva německého, stejně tak i zkušeností našich kolegů z Heidelbergu, a vytvořili tak jednu právnickou osobu.

20201113 rektor Zima rollup 4EU 05

Rektor UK Tomáš Zima (na snímku nahoře) hovoří o tom, že díky nové právní formě dojde k vyšší úrovni vzájemných vztahů mezi členy. Co konkrétně tento krok přinese?

Z našeho pohledu je nova právní forma velice důležitá a přínosná pro celou 4EU+. Jak jsem již uvedla, díky ní budeme moci efektivněji vstupovat do evropských či dalších projektů jako jeden subjekt, a zvýšit si tak šanci na úspěch v dané aktivitě, získat slevy při nákupu potřebných databází, předplatných a podobně.

Pocítí nějak konkrétně tuto změnu i naši studenti a akademici?

Jedním z cílů 4EU+ je zajistit jednoduchou prostupnost našich univerzit a vzájemné „otevření se“. Nová právní entita by nám měla pomoci k prohlubování vzájemného propojení, například v oblastech uznávání kurzů, volné mobilitě studentů, akademiků, vědců i administrativních pracovníků či přístupu do knihoven.

Dojde díky zmiňované změně k nějakému zjednodušení meziuniverzitní spolupráce ve výzkumu, výuce a ve sdílení know-how?

Já tu znovu připodobním spolupráci v rámci 4EU+ k evropskému integračnímu procesu. Vidím to tak, že má-li být spolupráce v alianci úspěšná, musí pokračovat vzájemné propojování a vytváření společných aktivit. A přispívá k tomu i změna právní formy. Nyní jsme ve fázi, kdy již máme společné řídící struktury, členské země, univerzity. Rozvíjíme společný projekt TRAIN4EU+, který zkoumá možnosti spolupráce v transferu technologií a vědecko-výzkumných center. To vše se aktuálně děje a další krok v integraci – tím myslím novou právní entitu – je ještě dalším impulsem k posílení spolupráce.

A na závěr: co dalšího se během letošního roku v alianci 4EU+ chystá?

Aliance 4EU+ představuje nesmírně dynamický proces aktivit a komunikací, které neustále probíhají na mnoha úrovních, horizontálně, vertikálně, mezi vedeními, vědeckými a vzdělávacími týmy, na úrovni administrativní či mezi studenty... Na jaře, přesně 12. května, budou vyhlášeny výsledky druhého kola společných vzdělávacích projektů, ze kterých vzejde řada nových příležitostí pro studenty.

Doufáme, že některé aktivity již budou moci proběhnout i za osobní účasti studentů. Ti budou například distančně studovat semestrální kurz, na jehož konci budou mít možnost setkat se se zahraničními spolužáky na týdenním společném workshopu. Studenti však nejsou pouze v pasivní roli posluchačů, velký důraz je v alianci kladen na jejich zapojení do přípravy projektů a tvorby vzdělávacích aktivit. A 19. května organizuje 4EU+ online konferenci se zástupci EK a dalších aliancí, na níž budeme sdílet první zkušenosti s vytvářením společných vzdělávacích modelů.

Jaké budou hlavní akce roku?

Na úrovni vedení 4EU+ se těšíme na osobní setkání rektorů koncem června v Praze, u nás. A v listopadu tohoto roku převezme od Univerzity Karlovy předsednictví 4EU+ Univerzita Heidelberg. Tam také vznikne pod vedením generální tajemnice 4EU+ Isabelle Kratzové sekretariát aliance; právě máme vyhlášené výběrové řízení na dvě pozice. Pokračujeme v zapojení se do konzultací s EK k zajištění procesu bottom-up vytváření pilotního projektu aliancí... A Sorbonna na podzim chystá festival vědy a kultury, na kterém vystoupí třeba i skupiny studentů napříč našimi univerzitami.

 

logo4EU 2xcJednotlivé projekty a události můžete dále sledovat na webu 4EU+.

 

 

 

 

forum
Autor: Kristýna Kolínová, Petr Podzimek 

Foto: René Volfík

Rozhovor vyšel v online magazínu Univerzity Karlovy Forum.