facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Lukáš Veg a Roman Pechánek: V Plzni připravujeme rekvalifikační kurzy pro moderní průmysl

26. 5. 2023
Lukáš Veg a Roman Pechánek: V Plzni připravujeme rekvalifikační kurzy pro moderní průmysl

Vědci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni se podílejí na mezinárodním projektu REMAKER, jehož celý název, Rekvalifikace pracovní síly v oblasti těžby fosilních paliv pro moderní průmysl, vystihuje také cíle projektu. Jaká je role univerzity v projektu a proč je vlastně realizován? Odpovídá Roman Pechánek, proděkan pro vzdělávací činnost a výzkumník Lukáš Veg z výzkumného centra RICE.

Newton3

Projekt vedený estonskou Tallinn University of Technology spojil kromě ní a Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) ještě vědce z polské univerzity Politechnika Śląska a německé Technische Hochschule Mittelhessen. Konsorcium pracuje na online nástroji, který pomůže lidem zaměstnaným v těžebním průmyslu s přechodem do moderních průmyslových odvětví včetně Průmyslu 4.0.

Co je REMAKER?

Lukáš Veg: Projekt REMAKER se zaměřuje na rekvalifikaci pracovní síly z oblasti těžby fosilních paliv do moderního průmyslu a Průmyslu 4.0. V rámci projektu vznikají rekvalifikační kurzy moderní mechatroniky pro dva cílové regiony: kraj Ida-Virumaa v Estonsku a region Slezsko v Polsku.

Jaké mají připravované kurzy zaměření?

Lukáš Veg: Hlavním zaměřením je mechatronické inženýrství, které je interdisciplinárním oborem, zabývajícím se elektronickými, elektrickými a strojírenskými systémy. Naše rekvalifikační kurzy se zaměřují na elektrické pohony, automatizaci, robotiku, výkonovou elektroniku a monitorování stavu průmyslových systémů. Tyto oblasti jsou klíčovými technologickými pilíři moderního průmyslu a Průmyslu 4.0.

Newton4

Jaká je role Fakulty elektrotechnické ZČU v tomto projektu?

Roman Pechánek: Primárním úkolem je příprava moderních studijních materiálů pro kurz v anglickém jazyce se zaměřením na průmyslovou automatizaci. Při přípravě kurzu je kladen maximální důraz na moderní trendy ve vzdělávání, především se jedná o interaktivitu studijních materiálů. Dále se společně s ostatními partnery podílime i na tvorbě dalších modulů, resp. kurzů, které se zaměřují na výkonovou elektroniku, robotiku a pohony a monitorování stavu průmyslových systémů. U všech nově vznikajicích studijních kurzů je opět kladen důraz na moderní trendy ve vzdělávání. Všechny materiály budou k dispozici v roce 2024, kdy projekt REMAKER skončí.

Proč je rekvalifikace v těchto regionech tak důležitým tématem?

Lukáš Veg: Vzhledem k směrnicím a nařízením Evropské unie, které požadují snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, lze očekávat, že dojde k postupnému utlumování těžby fosilních paliv. A je tedy nutné připravit současné zaměstnance v těžebním průmyslu na přechod do moderních a udržitelných odvětví průmyslu.

Newton1

Jaký je význam projektu REMAKER pro regiony Ida-Virumaa a Slezsko?

Roman Pechánek: Projekt REMAKER je pro tyto regiony velmi důležitý. Regiony Ida-Virumaa a Slezsko jsou dlouhodobě spjaty s těžkým těžebním průmyslem a těžbou fosilních paliv v podobě roponosné břidlice a uhlí. Vzhledem k očekávatelnému útlumu těžby fosilních paliv je třeba zaměstnancům v těžebním průmyslu nabídnout nové možnosti uplatnění. Díky projektu REMAKER budou mít pracovníci možnost přeorientovat se na nová odvětví, což přinese dlouhodobou perspektivu pro jejich zaměstnanost. Projekt REMAKER pomáhá těmto regionům přizpůsobit se novým ekonomickým podmínkám a přechodovému procesu, který je nezbytný pro snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

Díky rekvalifikačním kurzům v oblasti moderní mechatroniky a spolupráci s akademickými institucemi jako je ZČU, se pracovníci budou moci naučit nové dovednosti a získat kvalifikaci v oblastech, které jsou poptávány v moderním průmyslu. Tím se zlepší jejich konkurenceschopnost na trhu práce a zvyšuje se pravděpodobnost, že naleznou nové zaměstnání v odvětvích jako je Průmysl 4.0, elektrotechnika, automatizace nebo robotika.

Lukáš Veg: Projekt REMAKER také přispívá k rozvoji regionů jako celku. Přesun zaměření od těžebního průmyslu ke vzdělávání a inovativnímu průmyslu může vést ke vzniku nových pracovních míst, podpoře podnikání a hospodářskému růstu. Tyto regiony budou mít příležitost stát se lídry v oblasti moderních technologií a udržitelného průmyslu.

Celkově lze říci, že projekt REMAKER je strategickou iniciativou, která se snaží reagovat na výzvy související se snižováním závislosti na fosilních palivech a podporuje přechod k udržitelnému průmyslu. Je to důležitý krok směrem k ekonomice s nižšími emisemi uhlíku a přispívá k dlouhodobé udržitelnosti a prosperitě regionů Ida-Virumaa a Slezsko.

 

Autorka: Kateřina Newton

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni


Roman Pechánek na Fakultě elektrotechnické ZČU působí od roku 2009 na pozici odborného asistenta, v roce 2011 obhájil disertační práci a získal titul Ph. D. V roce 2020 se habilitoval a je docentem na Katedře výkonové elektroniky a strojů. V současné době působí na pozici proděkana pro vzdělávací činnost a od roku 2023 současně zastává pozici statutárního zástupce děkana. Je také vědeckým pracovníkem v Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE), kde se zaměřuje na matematické a fyzikální modelování tepelných jevů a chlazení v elektrických strojích. Jeho současný výzkum se zaměřuje na problematiku chlazení vysoko-výkonových elektrických strojů a nová konstrukční řešení elektrických strojů pro e-mobilitu.

Lukáš Veg působí na Fakultě elektrotechnické ZČU od roku 2015, kdy nastoupil jako student doktorského studia. V roce 2021 obhájil svoji disertační práci na téma Vliv konstrukčního provedení na oteplení vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety. Jeho hlavní činností na Fakultě elektrotechnické ZČU je odpovědnost za simulace a výpočet oteplení elektrických strojů při návrhu, dále pak spolupráce na mezinárodních projektech, propagace, vedení studentských prací a zavádění pokročilých intenzivních metod chlazení, jako je např. Spray a Impingement cooling z výzkumu do reálných aplikací.