facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovační prostředí a transfer v Gruzii

8. 3. 2022
Inovační prostředí a transfer v Gruzii

Gruzie je evropskou bránou do Asie, která může nabídnout vysoce kvalifikovanou a relativně levnou pracovní sílu, dostatečnou znalost jazyků i nízkou úroveň byrokracie. Jaké má tato země inovační zázemí? A jak je na tom transfer? Nabízíme stručný náhled na inovace a transfer v Gruzii.

neil sengupta emWzYc5XC  A unsplash

Kvalifikovaní lidé a nízká úroveň byrokracie

Gruzie se s necelými čtyřmi miliony obyvatel nachází na rozhraní východní Evropy a západní Asie, což jí nabízí zajímavé příležitosti – díky své strategické poloze na Kavkaze je totiž v podstatě bránou z Evropy do Asie. I co se legislativy týká, existují v mezinárodním obchodu pro Gruzii pouze minimální překážky. Gruzie podepsala asociační dohodu s Evropskou unií, dohody o volném obchodu s Evropským sdružením volného obchodu (EFTA) a osmnácti jednotlivými zeměmi včetně USA, Izraele a Spojeného království. Dohoda o volném obchodu byla podepsána také se státy SNS (Společenství nezávislých států) a Čínou. Gruzie se účastní programu ERASMUS PLUS i programu HORIZON EUROPE.

Výzkumné zázemí v Gruzii

Mariam Lashkhi, poslankyně gruzínského parlamentu a přidružená profesorka na Obchodní a technologické univerzitě, zdůrazňuje perspektivní oblasti výzkumu v této zemi, a to například IT sektor a biotechnologie.

Pokud jde o výzkumnou infrastrukturu, většina laboratoří a institucí se nachází v hlavním městě Tbilisi. Mezi nejdůležitější vysokoškolské instituce v zemi patří Tbiliská státní lékařská univerzita, Tbiliská státní univerzita (TSU), Gruzínská technická univerzita, Gruzínská univerzita, Kavkazská univerzita a Svobodná univerzita v Tbilisi.

Gruzie

První soukromé high-tech centrum v zemi

Podnikatelská a technologická univerzita (BTU), založená v roce 2016, je prvním soukromým high-tech centrem v Gruzii, které slouží zároveň jako regionální technologický hub, podnikatelský akcelerátor a výzkumné centrum. Podporou inovací a výukou založenou na podnikání chce univerzita významně ovlivnit komunitu a životní prostředí. BTU je nejmladší, ale zároveň jednou z nejrychleji rostoucích vysokoškolských institucí v Gruzii. Za dobu své existence uzavřela už více než 300 partnerství s organizacemi ze zahraničí, včetně členství v Martin Trust Center, jedné z největších podnikatelských sítí se sídlem v MIT.

Nino Enukidze, rektorka a profesorka BTU, zdůrazňuje roli akademické obce v gruzínském inovačním ekosystému. Akademická obec zde totiž rozvíjí lidský kapitál, ale také působí jako ekonomický katalyzátor a vytváří partnerství s průmyslem a vládami. Podle ní gruzínské univerzity v poslední době začleňují podnikání jako součást své vnitřní kultury.

Usnadnit komunikaci mezi podniky a vědci

Gruzínský inovační ekosystém se výrazně rozvinul od založení Gruzínské agentury pro inovace a technologie (GITA) v roce 2014. Agentura je pod dohledem ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje a jejím hlavním posláním je:

  • vytvářet místní ekosystém a koordinovat proces jeho rozvoje
  • stimulovat inovace, moderní technologie a výzkum a vývoj.
  • usnadňovat komercializaci a využití výsledků výzkumu a vývoje
  • podporovat začínající inovativní podniky
  • usnadňovat spolupráci mezi akademickým a podnikatelským sektorem.

GITA poskytuje svým klientům různé služby podle fáze jejich vývoje. Zahrnuje inovační granty, granty na vývoj prototypů, granty pro regionální start-upy, poradenství a mnoho dalších aktivit.
V období 2019-2022 GITA společně s technickou pomocí EU a Světové banky realizuje pilotní program transferu technologií financovaný ze svěřeneckého fondu. Ani Vashakmadze, vedoucí oddělení pro mezinárodní vztahy a vztahy s dárci v GITA, vysvětluje, že hlavním cílem tohoto programu bylo vybrat nejslibnější nápady z univerzit. Celkově bylo přijato 74 projektů a do dalšího kola se dostaly ty, které dosáhly úrovně připravenosti 5 a více na škále technology readiness level. Do fáze due diligence postoupilo 13 projektů a nakonec bylo devět vybráno pro komercializaci a další rozvoj.

Ani Vashakmadze rovněž zdůrazňuje úspěchy GITA během pilotního programu. Zaprvé vyhodnotila výzvy v procesu transferu technologií v Gruzii. Zadruhé byly zmapovány a analyzovány různé perspektivy a potřeby různých zúčastněných stran zapojených do procesu transferu technologií (podnikatelský sektor, vědci, TTO). Dále GITA usnadnila dialog mezi podnikatelským sektorem a vědeckými týmy a stala se prostředníkem mezi podnikatelským sektorem a akademickou obcí. Kromě toho GITA vytvořila precedens skutečného procesu vyjednávání mezi podnikatelským sektorem a výzkumnými a vývojovými organizacemi. V neposlední řadě se díky této agentuře zvýšilo povědomí o transferu technologií a procesu komercializace ve společnosti. Kromě toho od roku 2021 funguje rizikový fond od Silicon Valley Catapult Georgia, který operuje s 50 miliony amerických dolarů a je zaměřen na gruzínské technologické a inovační start-upy. GITA do fondu přispívá částkou pěti milionů amerických dolarů.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV, SA)

 

O výzkumu, vývoji a transferu v Polsku si můžete přečíst v tomto článku.


Článek vznikl ve spolupráci se společností UNICO v rámci projektu Network4Growth - Innovation and Technology Transfer Network for Development and Economic Growth. UNICO během ročního projektu podpořeného Visegrádským fondem mapuje inovační ekosystémy a příklady úspěšné spolupráce businessu s akademickým sektorem v zemích Visegrádské čtyřky, Arménii a Gruzii.

loga transfer