Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Úspěšný transfer na Univerzitě Karlově

12. 11. 2017
Úspěšný transfer na Univerzitě Karlově

Centru pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy se podařilo úspěšně uzavřít smlouvu mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical. Podepsaná dohoda zajistí pacientům trpícím inkontinencí moderní a důstojnou léčbu, která v této oblasti medicíny dosud chyběla.

Díky dlouhodobé snaze Centra pro přenos poznatků a technologií UK došlo 20. října 2017 k podpisu Smlouvy o převodu práv k patentům a know-how mezi Univerzitou Karlovou a společností Tesla Medical, čímž byla úspěšně završena fáze přenosu technologií z akademické sféry do sféry aplikační. První pacienti by mohli nový přístroj a metodu PRENS začít využívat na začátku roku 2018.

Díky spolupráci s urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Motole byla na základě výsledků testování připravena nejúčinnější metoda použití daného zařízení. Výsledkem vědecké práce se staly dva české patenty a know-how. Na jejich základě poté probíhala mezi lety 2014 a 2017 spolupráce mezi 2. lékařskou fakultou UK a společností Tesla Medical, která vedla k finální přípravě přístroje pro klinickou praxi.

Inkontinence je jedním ze symptomů hyperaktivního močového měchýře, kterým trpí až 16 % dospělé populace. Bedřich Binek a Michal Rejchrt z 2. lékařské fakulty UK proto vytvořili zařízení sloužící k neurostimulaci pacientů trpících tímto problémem. Metoda je zaměřena na komplexní léčbu této poruchy, vedle inkontinence by tedy měla pomáhat i v případech velmi častého močení, nebo přerušovaného spánku kvůli potížím s močením.

Tesla přístroj TZ CPPT UK 171108

 

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy
Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. Jejím cílem je zvýšit konkurence schopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků.
Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.

Tesla Medical, s.r.o.
Tesla Medical, s.r.o. je česká společnost, která vznikla v roce 2014. Tato společnost se zaměřuje na vývoj nových technologií pro léčbu chronických onemocnění. Vedle léčby inkontinence a hyperaktivního močového měchýře pracuje v současnosti na vývoji technologie pro léčbu chronického tinnitu.

 

Zdroj: Tisková zpráva Univerzity Karlovy