facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cesta do budoucnosti transferu technologií: San Francisco

4. 3. 2019
Cesta do budoucnosti transferu technologií: San Francisco

Pracovníci Centra transferu technologií AV ČR navštívili společně se zástupci několika pracovišť transferové kanceláře světových vědeckých center na západě USA. Během týdne výprava zavítala na pracoviště v San Franciscu a v Los Angeles.

Tým CeTTAV připravil cestu ve spolupráci s ekonomickým diplomatem Marino Radačičem a Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles. „Jsme tu, abychom podporovali pracoviště Akademie věd ČR v transferu,“ vysvětluje Lenka Scholzová, vedoucí CeTTAV a dodává: „Proto byli k cestě přizváni také jejich zástupci. K mému překvapení se nabízená místa zaplnila během dvou dnů. Je to důkazem, že o autentickou zkušenost je zájem.“

Mise se tak zúčastnili Adéla Pecková z Fyziologického ústavu AV ČR, Pavel Izák z Ústavu chemických procesů AV ČR, Jiří Kolman z CzechGlobe, Pavel Juruš z Ústavu informatiky AV ČR a Michal Košelja z Fyzikálního ústavu AV ČR (sekce ELI Beamlines).

University of Stanford a GILEAD

Zahajovací setkání a diskuse s ředitelkou Office of Technology and Licencing University of Stanford Karin Immergluck, nastavilo kurz celého týdne.

Stanfordova univerzita se chlubí několika významnými úspěchy v oblasti transferu znalostí. Přesto, nebo možná právě proto, že jsou tak úspěšní, kladou důraz na impakt pro společnost, rozvoj podnikání a varují před hodnocením úspěchu transferu pomocí počítání zisků. Roční rozpočet na vědu se pohybuje kolem 1,6 miliardy amerických dolarů, z čehož transfer přináší cca 45,5 milionů (tedy necelá 3 %).

Z celkového počtu 10 tisíc patentů pouze tři přinesly více než 100 milionů a pouze 77 více než jeden milion. Impozantní údaj je přes 40 tisíc firem, jež daly práci více než 5,4 milionu lidí v regionu a které se svým původem hlásí ke Stanfordově univerzitě. „Klíčem úspěchu je naše geografická poloha. Myšlení lidí v Silicon Valley je hlavní hnací silou transferu,“ vysvětluje Karin Immergluck.

V srdci této oblasti je také hlavní vývojové centrum a sídlo firmy GILEAD, instituce, která se věnuje výzkumu antivirotik, léčbě HIV nebo hepatitidy B a C a staví na poznatcích Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Z malé firmy se stal významný nadnárodní hráč, který se zajímá o inovace, sleduje výsledky výzkumu a následně oblast svého zájmu podporuje. Při prohlídce laboratoří pokračovala diskuse o možnostech spolupráce například i na společném vývoji laboratorních přístrojů, metod či doprovodných technologií s dopadem na životní prostředí. Inspirace, obdiv k racionalitě nastavených systémů a reflexe s domácím stavem výpravu doprovázela až do konce týdne.

Díky spolupráci s Generálním konzulátem se výprava mohla neformálně setkat s českými vědci působícími v Berkeley. Šlo o zajímavou příležitost, jak si z první ruky vyslechnout zkušenosti a srovnání reálného vědeckého prostředí obou zemí a zamyslet se nad možnostmi dalšího vývoje.

GILEAD

Lawrence Livermore National Lab a Photonics West

Další zastávkou byla Lawrence Livermore National Laboratory, která vyvinula a postavila jeden z laserových systémů pro ELI Beamlines. Návštěvníky z České republiky provázeli kolegové z Innovation and Partnership Office. „K úspěšné spolupráci je v zásadě potřeba, aby byly splněny tři podmínky – téma musí být pro obě strany zajímavé, nesmí chybět touha řešit společný problém; musíte to mít z čeho zaplatit. Kritický je lidský faktor. Lidé si prostě musí sednout a fungovat jako kolegové. Třetí podmínka je klíčová, bez ní nic nefunguje. Proto je důležité podporovat osobní vazby a rozvíjet síť kontaktů,“ reaguje zástupce ředitele Roger W. Werne na výzvu ke spolupráci po prezentacích potenciálu našich pracovišť. Osobně se nejvíce zajímal o možnost spolupráce na modelování klimatu v městském prostředí, jež vyžaduje obrovskou výpočetní kapacitu a kterou má jeho domovská instituce k dispozici.

Zajímavý bod představovala diskuse o mentálním nastavení místních vědců. Podobně jako u nás jsou tamní vědci často přesvědčeni, že na obchodu a podnikání není nic složitého. Osvědčil se jim model třídenního kurzu pro vědce, po kterém se vracejí s očima dokořán a s novým pohledem na vlastní práci. Tuto inspiraci by rozhodně stálo za to dále prozkoumat a vytěžit.

Část účastníků mise zavítala také na konferenci a veletrh Photonics West, kde se uskutečnila předem smluvená i náhodná setkání a diskuse o možnostech navázání i rozvoje spolupráce. V oblastí laserů, fotoniky a optiky patří Česká republika k významným a známým hráčům. Není proto překvapením, že o rozšíření spolupráce s dalšími ústavy Akademie věd ČR stojí například Optical Society of America, firma Coherent Inc nebo finská obdoba Českého optického klastru.

Berkeley – univerzita a národní laboratoř

Posledními navštívenými institucemi v oblasti byly spolupracující Lawrence Berkeley National Laboratory a UC Berkeley, která ji provozuje. Setkání se zúčastnila Carol Mimura a Elsie Quaite-Randall. Diskutovalo se o vývoji přístupu vedení instituce a politiků k transferu. I v těchto institucích časem dospěli k tomu, že smyslem je podpora a rozvoj ekosystému spolupráce akademického a firemního světa pro vzájemnou inspiraci, efektivní využití přístrojů a know-how a podpora ekonomiky.

Firmy mají přístup k vybavení laboratoří pro provádění vlastního výzkumu pouze za cenu nákladů. V Lawrence Berkeley National Laboratory mají velmi rozvinutý systém podpory externích uživatelů (User Office), na univerzitě funguje podpora grantů a projektů v podobě projektového oddělení. Volně ke stažení na internetu jsou materiály zpracované transferovými kancelářemi. Tyto materiály se mohou stát opět významnou inspirací i pro nás.

 

Zdroj: Akademie věd ČR