facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: NetZeroCities, webináře k Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nebo zpráva EUA

1. 2. 2024
Novinky CZELO: NetZeroCities, webináře k Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nebo zpráva EUA

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Dozvíte se o nové politické platformě Evropské komise zaměřené na Evropský výzkumný prostor nebo o nové výzvě NetZeroCities určené městům, která se chtějí stát chytrými a klimaticky neutrálními. Nenechte si ujít možnost zapojit se do veřejné konzultace Evropské komise k připravovanému „vysokoškolskému balíčku“.

CZELOPřečtěte si také o sérii webinářů k centralizovaným projektům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, které kancelář CZELO pořádala v prosinci a v lednu. Neunikne vám ani nová zpráva o budoucnosti mezinárodní spolupráce vysokých škol v Evropě, kterou vydala Evropská univerzitní asociace (EUA). 

Evropská komise spustila novou politickou platformu zaměřenou na Evropský výzkumný prostor

Nová politická platforma bude fungovat jako specializované jednotné kontaktní místo, které má poskytovat komplexní přehled současných politik a činností Evropského výzkumného prostoru (EVP). Od roku 2000 představuje EVP sdílenou ambici členských států EU a Evropské komise (v úzké spolupráci se zeměmi asociovanými k rámcovým programům pro výzkum a inovace a zúčastněnými stranami v oblasti VaVaI) vytvořit jednotný trh pro výzkum, inovace a technologie bez hranic v celé Evropě. Platforma je součástí nového rámce pro správu EVP a Paktu pro výzkum a inovace v Evropě.

Více se dočtete na webu CZELO

Příležitost pro města dosud nezapojená do Mise - Klimaticky neutrální a chytrá města

Projekt NetZeroCities otevřel výzvu pro rok 2024. Program s názvem Pilot Cities, Cohort 3 pomůže městům při testování akcí zaměřených na dekarbonizaci a klimatickou neutralitu. Na tuto třetí výzvu je plánována alokace 18-26 milionů eur, které si rozdělí vybraná města v rozmezí 500 000 až 1,5 milionu eur. K výzvě proběhne v následujících týdnech několik informačních seminářů, kde se účastníci dozví o podmínkách pro zapojení (způsobilost účasti), evaluaci a dalších programech iniciativy. Více informací k infodnům najdete na stránkách platformy.

Výzva je otevřena do 18. března 2024.

Přečtěte si více na webu CZELO.  

Zapojte se do veřejné konzultace k připravovanému „vysokoškolskému balíčku” Evropské komise

Evropská komise otevřela tři konzultace k připravovanému balíčku dokumentů v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Ten se věnuje tématům společného evropského diplomu, zajištění kvality a atraktivním a udržitelným vysokoškolským kariérám. Komise by ho měla zveřejnit na jaře letošního roku. Balíček bude mimo jiné vycházet z výsledků pilotních projektů na téma „European Degree Label“. Svou zpětnou vazbu můžete podat ke všem třem výše zmíněným iniciativám: Společný evropský diplom, Atraktivní a udržitelné kariéry ve vysokoškolském vzděláváníEvropský systém zajišťování kvality a uznávání. Termín pro podání zpětné vazby je 6. února 2024. 

Záznamy informačních webinářů CZELO k centralizovaným projektům Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

V prosinci a lednu pořádala kancelář CZELO sérii 10 webinářů zaměřených na tzv. centralizované projekty Erasmus+ a Evropský sbor solidarity (Budování kapacit ve VŠ a VET, Erasmus Mundus Opatření na podporu návrhů a Společné magisterské programy, Jean Monnet, Aliance pro inovace, Centra excelence odborného vzdělávání, Pedagogické akademie, možnosti v oblasti Mládeže či Sportu). Účastníci měli možnost seznámit se s prioritami a podmínkami pro zapojení do aktuální výzvy 2024. V rámci webinářů vystoupili také zástupci úspěšných projektů, kteří se s účastníky podělili o své zkušenosti a tipy pro přípravu žádostí.

Materiály ze všech webinářů jsou dostupné na webových stránkách CZELOnahrávky všech webinářů najdete na YouTube kanálu CZELO.

Zpráva Evropské univerzitní asociace o budoucnosti mezinárodní spolupráce univerzit v Evropě

Přečtěte si novou zprávu Evropské univerzitní asociace (European University Association, EUA), která analyzuje vnější faktory změn v mezinárodní spolupráci univerzit v šesti dimenzích (politické, ekonomické, sociální, právní, technologické a environmentální) a nastiňuje čtyři prognózy možné budoucnosti mezinárodní spolupráce univerzit s partnery v Evropě i mimo ni. Zpráva je výstupem projektu UniFE, během něhož EUA v průběhu roku 2023 konzultovala vedení univerzit, národní konference rektorů a univerzitní asociace, odborníky a zástupce studentů. Během diskuzí se věnovali budoucnosti Evropy a místě a roli vysokoškolského sektoru v ní. Zpráva shrnuje klíčové poznatky z projektu a může sloužit jako inspirace pro vedoucí pracovníky univerzit a také pro zaměstnance univerzit, kteří poskytují poradenství v oblasti politiky, vytvářejí institucionální strategie a řídí evropskou a mezinárodní spolupráci.

Více se dočtete na webu EUA.

 

Zdroj: CZELO