facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Pracovní program 2023 a Deep tech talent

27. 10. 2022
Novinky CZELO: Pracovní program 2023 a Deep tech talent

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek: Co obsahuje pracovní program Evropské komise pro rok 2023, co nabízí nová výzva EIT Deep tech talent a co se událo v podpoře aliancí Evropských univerzit. Ohlíží se také za předsednickou konferencí k výzkumným infrastrukturám (ICRI) nebo za další edicí školení pro projektové manažery zemí V4.

CZELO

Evropská komise přijala pracovní program pro rok 2023

Nový pracovní program je ambiciózním plánem pro příští rok, který odráží současné dění s ohledem na válku na Ukrajině a její ekonomické dopady na Evropu. Celkově představuje 43 nových politických iniciativ dotýkajících se všech šesti priorit Komise Ursuly von der Leyen. V programu nechybí ani vzdělávání, Komise se mimo jiné zaměří na uznávání kvalifikací občanů zemí mimo EU, aktualizaci rámce pro kvalitu stáží a rámce mobilit ve vzdělávání. Bude také zahájena činnost Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.

V Brně se uskutečnila Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách ICRI

Ve dnech 19.–21. října se uskutečnila v Brně mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám – ICRI 2022. Na jednu z nejvýznamnějších akcí v rámci českého předsednictví v Radě EU se sjelo 450 předních zástupců světové vědy a výzkumu. Konferenci uspořádala Masarykova univerzita společně s výzkumným centrem CEITEC, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Domem zahraniční spolupráce a Evropskou komisí. Stěžejními tématy letošní edice byly otázky sociální odpovědnosti a přínosy výzkumných infrastruktur ve spojitosti se Zelenou dohodou pro Evropu. Přečtěte si ohlédnutí kanceláře CZELO.

EIT oznámilo spuštění iniciativy Deep tech talent

Evropský inovační a technologický institut (EIT) v rámci EIT summitu v Bruselu oznámil spuštění nové iniciativy, která má za cíl během příštích tří let vyškolit až 1 milion pracovníků v deep tech oborech. Program je otevřen studentům středních a vysokých škol, podnikatelům a poskytovatelům vzdělávání a odborné přípravy. Důraz bude kladen také na zapojení žen a účast zemí s nižší inovační kapacitou. Iniciativa navazuje na novou Evropskou inovační agendu a staví na stávajících činnostech EIT v oblasti podnikatelského vzdělávání. Více informací najdete na webu CZELO.

Proběhlo další školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky

Tradiční školení se po třech letech vrátilo do fyzického formátu, 40 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Estonsku, Litvě, Belgii a Švýcarsku tak mělo možnost strávit spolu tři dny v Bruselu. O školení celkově projevilo zájem přes 180 uchazečů. Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) a styčné kanceláře z Maďarska (NRDIO), Polska (PolSCA) a Slovenska (SLORD). Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů, rozšířit jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na Horizont Evropa. Přečtěte si více na webu CZELO.

Novinky ve výzvě na podporu aliancí Evropských univerzit 2023

Evropská komise vyhlásila již čtvrtou výzvu k podávání žádostí o podporu pro aliance Evropských univerzit, stejně jako ta předchozí podpoří jak intenzivnější spolupráci stávajících aliancí, tak vznik několika nových. Výzva byla také tématem říjnového setkání pracovní skupiny IGLO pro vysokoškolské vzdělávání. Debata se týkala zejména Pečeti excelence (Seal of Excellence), což je jedna z novinek letošní výzvy. Tento nástroj je známý z programu Horizont Evropa, kde se používá např. v oblasti Akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA), a nyní by měla být testována jeho využitelnost také u několika klíčových iniciativ Erasmus+. Více se dočtete v zápise CZELO.

Výzva je otevřena do 31. ledna 2023 a Komise pořádá pro zájemce infowebinář 15. listopadu 2022 od 14.30 hodin.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.