facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministr školství předal ceny MŠMT za vědu a výzkum špičkovým vědcům a vědkyni

4. 12. 2020
Ministr školství předal ceny MŠMT za vědu a výzkum špičkovým vědcům a vědkyni

Ceny MŠMT za vědu a výzkum ve středu 2. prosince 2020 z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali chemik Karel Friess, matematik Jan Hubička, fyzik Tomáš Jungwirth a elektrotechnička Ilona Müllerová.

Cena F. Běhounka

Předání Ceny Františka Běhounka profesoru Tomáši Jungwirthovi

„Je mi ctí, že jsem letos mohl opět ocenit, byť v komornější atmosféře, skutečnou elitu české vědy. Právě v této mimořádné době se opět ukazuje nezastupitelná role vědy a výzkumu pro společnost. Významné objevy, které mohou změnit směřování lidstva, přitom často stojí na osobním nasazení, mimořádném talentu a celoživotní píli jednotlivců. Jsem velmi rád, že jsem tyto významné osobnosti mohl ocenit za jejich práci pro nás všechny,“ uvedl ministr Plaga.

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd obdržel doc. Ing. Karel Friess, Ph. D. z Ústavu fyzikální chemie Vysoké školy chemicko-technologické. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj a testováním nových unikátních membránových polymerických materiálů pro cílené separace plynů, par a kapalin (např. separace metanu z bioplynu, získávání kyslíku a dusíku ze vzduchu atp.). V roce 2014 získal ocenění pro školitele nejlepších diplomových prací v oblasti technických věd od společnosti Siemens a Crytur. Od roku 2015 je také proděkanem VŠCHT pro vědu a výzkum.

Druhým laureátem této ceny je také Mgr. Jan Hubička, Ph. D. z katedry aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Cenu MŠMT získal za studia matematické Ramseyovy teorie, která zaručuje, že v libovolné dostatečně velké struktuře se vyskytují pravidelnosti, které jsou nevyhnutelné.

Za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru získal Cenu Františka Běhounka prof. Tomáš Jungwirth, Ph. D., který vede oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a působí také na University of Nottingham. Profesor Jungwirth je jedním ze čtyř členů mezinárodního týmu, který oznámil objev tzv. spinového Hallova jevu a jeho praktického využití. V roce 2018 jeho tým ohlásil vynález výrazně rychlejšího způsobu ukládání elektronických dat pomocí antiferomagnetických krystalů. Je autorem 230 mezinárodních publikací, které mají více než 16.000 evidovaných citací.

Cena M. Paulové

Předání Ceny Milady Paulové doktorce Iloně Müllerové

Laureátkou Ceny Milady Paulové, která se letos udílela za oblast elektrotechniky, je Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Doktorka Müllerová se podílela na projektu rastrovací elektronové mikroskopie a následném objevu nové formy objektivové čočky umožňující dosud nejdokonalejší detekci obrazového signálu pro rastrovací elektronové mikroskopy. Řídí Ústav přístrojové techniky Akademie věd v Brně, je členkou řady vědeckých rad a autorkou či spoluautorkou cca 300 recenzovaných odborných článků.

 

Zdroj: MŠMT