facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podmínky pro odevzdání dat do IS VAVAI - RIV21

13. 4. 2021
Podmínky pro odevzdání dat do IS VAVAI - RIV21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do IS VAVAI - RIV21 pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory.

Příjemci státní dotace mají povinnost předat MŠMT údaje o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit, jejichž podpora byla ukončena v roce 2019 (nebo dříve), prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI 2.0) - informační oblasti RIV (Registr Informací o Výsledcích) a to pro výsledky výzkumných organizací (VO) v termínu do 14.5.2021 stanoveném MŠMT jakožto poskytovatelem a pro výsledky nevýzkumných organizací (NeVO) v termínu do 27.8.2021.

Všeobecné podmínky sběru dat do RIV v roce 2021 platí stejné jako v roce 2020.

Každý příjemce (předkladatel výsledků) předává MŠMT údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných projektů financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT, projektů specifického vysokoškolského výzkumu a další výsledky splňující podmínky pro jejich zařazení do RIV, a to zásadně ve struktuře RIV21.

Důležité dokumenty jsou dostupné na této adrese.

 

Zdroj: MŠMT