facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaké je postavení žen v české vědě?

28. 6. 2019
Jaké je postavení žen v české vědě?

Situace v české vědě nesměřuje k větší genderové vyváženosti. Vyplývá to z nedávno vydané Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, kterou každoročně zpracovává Národní kontaktní centrum - gender a věda.

„Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál,“ říká Hana Tenglerová, editorka Monitorovací zprávy Postavení žen v české vědě za rok 2017, kterou vydává Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Cílem publikace je mimo jiné upozornit na skutečnost, že situace v tuzemském prostředí se nevyvíjí pozitivním směrem, tedy k větší genderové vyváženosti.

Autorský tým vycházel z průběžných statistických výkazů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem. Z dat vyplývá, že i přes slušné zastoupení žen ve většině oborů studia a celkový růst počtu výzkumníků zůstává podíl žen ve vědecké profesi velmi nízký, dokonce slabě klesá. V roce 2017 pracovalo v ČR celkem 59 789 výzkumníků, z toho bylo jen 26,8 % žen.

Zpráva také poukazuje na genderové mzdové rozdíly, které najdeme mezi muži a ženami na všech kvalifikačních stupních akademické dráhy – v roce 2017 se tyto rozdíly pohybovaly od 6,0 % v neprospěch žen na profesorských pozicích až k 10,6 % na pozicích lektorských. Pozornost je zde také věnována zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích vědy a výzkumu – v roce 2017 dosáhl například celkový podíl žen v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje jen 14,1 %. Z hlediska zastoupení žen ve výzkumu i na nejvyšších akademických pozicích tak Česko patří k nejslabším zemím v Evropské unii.

monitor2017 214x300

 

 Zdroj: NKC gender & věda


O genderových nerovnostech ve výzkumu a vývoji jsme nedávno psali také v souvislosti s Eindhoven University of Technology, která se problém snaží řešit pomocí speciálního náborového programu pro ženy.