facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI projednala Program na podporu zdravotnického výzkumu a vývoje

26. 11. 2022
RVVI projednala Program na podporu zdravotnického výzkumu a vývoje

V pátek 25. listopadu 2022 se v sídle vlády ČR za účasti ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Heleny Langšádlové uskutečnilo 384. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která mimo jiné zvolila novými členy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů Evu Vejmelkovou a Davida Honyse.

20221125Rvvi

Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) je poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a plní úkoly související s hodnocením kvality výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a s hodnocením kvality výsledků výzkumných organizací. Je také poradním orgánem pro účely realizace Metodiky 2017+ na celonárodní úrovni.

Na svém jednání RVVI také projednala výchozí návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2024–⁠2026. Tento návrh RVVI bude sloužit jako úvodní podklad k přípravě návrhu výdajů, který bude RVVI připravovat a projednávat s jednotlivými správci rozpočtových kapitol a následně jej předloží do 31. 5. 2023 vládě k projednání.

„Jako členka vlády jsem si vědoma potřeby úspor ve státním rozpočtu, avšak věda, výzkum a inovace jsou tou oblastí, která svými výsledky přispívá k rozvoji naší ekonomiky a má pro budoucnost velký význam, proto jsem ráda, že Rada přijala usnesení, ve kterém konstatuje, že se chce v rámci dalších kroků přípravy státního rozpočtu zasazovat o navýšení výdajů na výzkum, vývoj a inovace,“ uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Na svém 384. zasedání se RVVI také seznámila s Operačním programem Spravedlivé transformace (OPST), který členům Rady představil náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Ministerstvo životního prostředí je řidícím orgánem tohoto operačního programu, který je určen pro tři kraje (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský), které jsou postiženy těžbou uhlí. Z celkové alokace programu 42,7 mld. Kč je na oblast vědy, výzkumu a inovací určena částka 13,8 mld. Kč.

Ministerstvem zdravotnictví byl RVVI předložen návrh Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2024–2030. Program vychází z aktuálních potřeb zdravotnického výzkumu a má přispět ke zvýšení, zefektivnění a zkvalitnění aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví. Cíle programu jsou rozděleny na tři hlavní oblasti: Veřejné zdraví, Patogeneze a rozvoj chorob a Inovativní řešení pro medicínu. RVVI Program zdravotnického výzkumu schválila, ale zároveň upozornila, že financování programu bude záviset na možnostech státního rozpočtu.

RVVI také schválila setkání sekretariátů evropských poradních orgánů pro vědu, technologie a inovace v květnu 2023 v Praze. Tato setkání evropských rad se konají dvakrát ročně vždy v některé z členských zemí Evropské unie. Účelem setkání je výměna informací o aktuálním vývoji, příkladech dobré praxe a trendech politiky VaVaI a výměna zkušeností o činnosti jednotlivých poradních orgánů.

 

Zdroj: RVVI