facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Upozornění pro předkladatele výsledků do IS VaVaI

9. 2. 2019
Upozornění pro předkladatele výsledků do IS VaVaI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dotazů předkladatelů – výzkumných organizací, jejichž výsledky vstupují do hodnocení podle Metodiky 17+ upřesňuje informace ohledně výsledků druhu J – článek v odborném periodiku a druhu D - stať ve sborníku v rámci předávání údajů do IS VaVaI.

J – článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

V rámci hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ nezáleží na tom, jaký poddruh biblio článku předkladatel vybere (Jimp či Jsc), zásadní je vyplnit oba identifikátory označující přítomnost v příslušných databázích  (WoS ID, EID Scopus), pokud existují.

Pokud je článek obsažen v obou databázích, objeví se v obou bibliometrických zprávách za WoS i Scopus. Pokud nebude dodán žádný identifikátor, jedná se o výsledek Jost, který je možné přihlásit mezi vybrané výsledky (10 % nejlepších nebibliometrizovatelných) k hodnocení peer review.

Výsledky druhu „J“, tj. články v odborných časopisech budou hodnoceny obdobným způsobem jako výsledky typu „D“, tj. je-li záznam ve WOS / Scopus, budou hodnoceny články podle pořadí časopisů/sborníků na základě AIS / SJR do kvartilů + 1. decil. Tedy i v případě, že titul nemá impakt faktor (IF), pak je zařazen do hodnocení mezi bibliometrizovatelné výsledky. Bibliometrická analýza podle Metodiky 17+ nepracuje s impakt faktorem, ale s pokročilejším ukazatelem AIS. Pokud časopis, ve kterém byl článek publikován, nemá AIS, vstoupí sice do bibliometrické analýzy, ale vyhodnocen bude jako neanalyzovatelný (bez negativní konotace, pouhé konstatování).

D – stať ve sborníku

Uznaným výsledkem druhu D je takový výsledek, který splňuje obecnou definici druhu "D" bez ohledu na to, zda je či není evidován v příslušných databázích (u tohoto druhu výsledku je rovněž možné vyplnit jak pole R71 * Kód UT WoS příspěvku ve sborníku podle Web of Science, tak pole R90 * EID výsledku v databázi Scopus; pokud pole zůstanou nevyplněná, pak kontrolní služba nebude hlásit chybu, protože se jedná o podmíněně povinné údaje, tedy vyplňují se pouze v případě, že existují).

Evidence výsledku druhu "D" v databázi WoS či Scopus je v dané chvíli rozhodující pouze pro hodnocení těchto výsledků na národní úrovni, neboť v Metodice 17+ pro implementační období je předepsáno, že sborníky mají být posouzeny bibliometricky. Pokud stať ve sborníku není v těchto dvou databázích evidována, je možné ji i přesto přihlásit jako "D". Jako taková vstoupí do bibliometrické analýzy, kde bude identifikovaná jako neanalyzovatelná položka (bez negativní konotace, strohé konstatování, které se ve výsledku týká i některých statí, které v databázi evidovány jsou).

V případě, že by některý z Vašich "sborníků" byl natolik excelentní, že byste již nyní věděli, že byste jej rádi přihlásili jako svou vizitku do hodnocení vybraných výsledků, můžete jej přihlásit do RIV jako druh výsledku "O" např. jako soubor statí, odkud je výběr do hodnocení v dané chvíli umožněn

 

Zdroj: RVVI