facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR v Horizontu 2020

21. 11. 2017
TA ČR v Horizontu 2020

TA ČR prostřednictvím HORIZONTU 2020 podpoří české subjekty mezinárodních projektů ze schématu ERA-NET COFUND. TA ČR se od tohoto roku zapojila do schémat v rámci evropského programu na podporu výzkumu a inovací Horizont 2020 a stala se tak partnerem celkem pěti evropských projektů.

Projekty GEECCO a NewHoRRIzon jsou nástroje typu CSA (koordinační a podpůrné akce). Další tři projekty jsou projekty ERA-NET Cofund, ve kterých budou vyhlášeny společné výzvy na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. V rámci těchto výzev, tzv. „Joint Calls”, TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů, které budou společně předkládat konsorcia tvořená partnery minimálně ze dvou států zapojených do daného schématu.

V jakých cofundech budou vyhlášeny mezinárodní výzvy?

CHIST-ERA III podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Společná mezinárodní výzva CHIST- -ERA III Joint Call 2017 navázaná na program EPSILON byla vyhlá- šena 31. října 2017. Příjem zkrá- cené verze návrhů projektů bude probíhat do 11. ledna 2018. Témata výzvy 2017 jsou „Object recognition and manipulation by robots: data sparing and experiment reproducibility” a „Industrial big data and process modelling for smart factories“. TA ČR podpoří české subjekty v předložených projektech v celkové výši 1 000 000 €.

GENDER-NET Plus se zaměřuje na podporu projektů, které zohledňují gender v obsahu výzkumu a inovací. České subjekty v projektech budou podpořeny v celkové výši 740 700 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy, která bude navázána na program ZÉTA, se předpokládá v prosinci 2017.

M-ERA. NET 2 podpoří projekty zaměřené na materiálový výzkum a inovace v celkové výši 1 000 000 €. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy se předpokládá v březnu nebo červnu 2018 a bude navázáno na program EPSILON.

TA ČR současně realizuje 2 projekty nástroje CSA. Tyto projekty jsou zaměřené na organizační a procesní kulturu kanceláře TA ČR s možnými dopady na odpovídající změny podmínek podpory.

GEECCO se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích v technických oborech a na začleňování genderové dimenze do obsahu poznatků a inovací. Projekt sdružuje výzkumné organizace, které budou implementovat plány genderové rovnosti, a poskytovatele podpory, kteří budou usilovat o naplnění projektových cílů prostřednictvím nastavení programů, hodnotících procesů a podmínek poskytování podpory.

NewHoRRIzon se soustřeďuje na prosazování principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI – Responsible Research and Innovation). Cílem projektu je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní tyto principy integrovat do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a účelové podpory.

 

Autor: Iveta Zápařková

Zdroj: TA. DI, magazín Technologické agentury ČR