facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Nový podcast i unikátní kamerka

29. 9. 2022
TC AV ČR: Nový podcast i unikátní kamerka

Technologické centrum AV ČR přináší další díl pravidelného přehledu svých současných aktivit. Přečtěte si o konferenci na téma bezpečnostní výzkum v kyberprostoru, o novém podcastu či o tom, jak Technologické centrum AV ČR pomáhá růst i soukromým firmám.

TC novinky1

Účastnili jsme se konference o bezpečnostním výzkumu v kybernetickém prostoru

Hlavní cílem European Conference on Security Research in Cyberspace, která se konala 12.–14. 9. 2022 v Brně, bylo prohloubit poznatky a sdílet informace i zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice a ve světě. TC jako partner konference organizovalo několik sekcí, první z nich byla „Foresight for (cyber)secure future“ a zaměřila se na diskusi významu foresightu pro strategické rozhodování v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti obecně.

Účastníci diskuse prezentovali přístupy k uplatnění foresightu v oblasti bezpečnosti ve Spojených státech (Luděk Moravec), Švýcarsku (Quentin Ladetto) a Česku (Kristýna Meislová). Následná diskuse se věnovala přístupům k systematické identifikaci a analýze technologických a společenských trendů, které přináší nové příležitosti a potenciální hrozby pro bezpečnostní systém. Dále jsme byli aktivní v sekci „Cesty k uplatnění výsledků výzkumu a technologií v praxi“ a v sekci „Podpora výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámcovém programu Horizont Evropa.“

Více o účasti TC na konferenci jsme popsali na našem webu.

TC spustilo jedinečný podcast

Pokud máte rádi mluvené slovo, oceníte vznik nového podcastu s názvem Horizont Evropa, který spustilo Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) Technologického centra.

Michal Hlavačka v rozhovorech se zajímavými hosty rozebírá aktuální témata rámcového programu i příběhy úspěšných výzkumných projektů. Aktuálně si můžete poslechnout rozhovor s vedoucí NICER Naďou Koníčkovou, která je zároveň koordinátorkou národních kontaktů pro Horizont Evropa. Tento první díl se věnuje obecně programu Horizont Evropa a podpoře, kterou oddělení NICER poskytuje.

Ve druhém dílu vás rozhovor s Idou Součkovou Olšovou, která vede grantové oddělení odboru výzkumu na rektorátu Masarykovy univerzity, seznámí s tím, jak funguje grantová podpora na Masarykově univerzitě, a dozvíte se o nově založené České asociaci manažerů a administrátorů ve výzkumu.

Na další díly se můžete těšit vždy každý měsíc na Spotify.

Pomáháme firmám růst. Tato je z oblasti umělé inteligence

Je možné, že když se pohybujete v nějakém velkém nákupním centru, jste sledováni „umělou inteligencí“ v podobě chytré kamerky VIVIDI. Díky počítačovému vidění umí VIVIDI zpracovat obrazová data a propojit je s umělou inteligencí. V reálném čase kamerka snímá a analyzuje obraz pohybu zákazníků a informace neprodleně anonymizuje. Majitel zařízení tak má k dispozici okamžité informace o chování svých zákazníků, obsazenosti prostoru či demografické údaje při respektu k soukromí.

„Naši klienti získávají data a poznatky, které mohou začlenit do své každodenní činnosti prostřednictvím pravidelných reportů nebo jiných nástrojů business intelligence. Tím jsou např. schopni vyjednat vyšší nájemné nebo identifikovat a odstranit problémy s nedostatečnou výkonností,“ říká k významu kamerky Adam Blažek, CEO společnosti Iterait, která kamerku vyvíjí a prodává. V posledních dvou letech zaznamenala firma s kamerkou výrazný růst, k čemuž přispěla také spolupráce firmy s Technologickým centrem AV ČR.

Celý příběh si můžete přečíst zde.

Zpracovali jsme technologický foresight pro podporu Hasičského záchranného sboru ČR

Dokončili jsme řešení projektu „Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR“ (HZS ČR). Projekt byl financován z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020. Cílem projektu bylo posílení schopnosti adaptace HZS ČR na dynamicky se měnící technologický vývoj prostřednictvím identifikace technologických trendů a nově vznikajících technologií.

Tyto trendy budou mít podstatný vliv na činnost, funkci, organizaci a vybavení HZS ČR. Výstupy projektu budou sloužit k efektivnějšímu strategickému plánování rozvoje HZS ČR, pomohou identifikovat, které pravděpodobné směry v technologickém vývoji budou klíčové pro zvyšování efektivity HZS ČR a které trendy budou mít zásadní vliv na změnu vnějšího prostředí, ve kterém se HZS ČR pohybuje.

Zájemci si mohou přečíst celou studii na tomto odkazu.

  

TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR