facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Vodíkové aplikace a zelená transformace firem

30. 6. 2022
TC AV ČR: Vodíkové aplikace a zelená transformace firem

Technologické centrum AV ČR přináší pravidelný souhrn ze svých aktivit. Přečtěte si možnostech financování kosmických technologií či o zelené transformaci malých a středních firem. Podívat se můžete i na nové výukové video o Akcích Marie Skłodowska-Curie.

office illustrationEvropská kosmická agentura rozšiřuje projekt do oblasti vodíkových aplikací

Evropská kosmická agentura (ESA) nyní rozšiřuje svůj projekt ESA Technology Broker i do vodíkových technologií a aplikací prostřednictvím svých zástupců. TC jako Technology Broker pro ČR zorganizovalo konferenci Space for Hydrogen s cílem seznámit zástupce českých firem s možnostmi zapojení do kosmických aplikací v oblasti využití vodíku a představit úspěšné projekty v tomto segmentu, které již do ESA sítě zapojeny jsou.

Konferenci, na které vystoupili zástupci veřejné správy i firem, zahájil Václav Kobera z Ministerstva dopravy ČR. Vodíkovou strategii ČR, kterou schválila vláda v červenci 2021, představil Petr Mervart, zmocněnec pro vodíkové technologie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Využití vodíku jako energie, rozvoj vodíkové infrastruktury a další rozvoj technologií s tím spojených patří mezi priority MPO i MD. Výroba, přeprava a aplikace vodíku jsou ale velmi technologicky náročné oblasti, z toho důvodu může propojení s kosmickými technologiemi představovat řešení pro některé technologické překážky.

O uplatnění vodíkových technologií prezentovali jak zástupci zahraničních organizací (Portugalsko, Rakousko), tak zástupci českých inovativních společností. Tým TC představil mimo jiné možnost financování kosmických technologií v pozemním využití formou Spark Funding i příklady dobré praxe spolupráce vodíkového segmentu a kosmických technologií. Akci uzavíral hodinový workshop na téma potenciálu spolupráce výše zmíněných oblastí. Odkaz na program akce a fotografie zde.

TC je součástí jednoho z vybraných Evropských center pro digitální transformaci

Technologické centrum AV ČR uvítalo informaci, že CyberSecurity Innovation Hub, jehož je členem, patří mezi pět úspěšných projektů na podporu Evropských center pro digitální transformaci (tzv. EDIHů), které uspěly ve výzvě programu Digitální Evropa vyhlášené Evropskou komisí. Tato centra budou pokrývat všechny regiony Evropské unie a budou sloužit k rozvoji a digitální transformaci především malých a středních podniků.

CyberSecurity Innovation Hub je vedený třemi vysokými školami a zaměřuje se zejména na problematiku kyberbezpečnosti. TC jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network v ČR bude úzce spolupracovat i se všemi ostatními vybranými EDIHy v jejich službách orientovaných na zvyšování konkurenceschopnosti českých malých a středních firem. V rámci evropské výzvy bylo vyhodnoceno celkem 283 předložených projektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nominovalo šest kandidátských projektů, z nichž pět uspělo (Více zde).

MPO se bude podílet na financování těchto center z Národního plánu obnovy.

Uspořádali jsme seminář na téma zelené transformace firem a jak ji financovat

Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář "Úspory a financování zelené transformace malých a středních firem", aby tuto aktuální problematiku přiblížilo jejich zástupcům. TC připravilo seminář v rámci aktivit mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network, jejíž prioritou je podpora udržitelného podnikání firem, tedy i snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.

Na semináři, který se uskutečnil on-line, prezentovali řečníci z řad podnikatelů, veřejné správy i finančního sektoru. Od zástupce firmy ENVIROS si účastníci vyslechli mimo jiné doporučení nastartovat snižování uhlíkové stopy co nejdříve, neboť je to strategická investice a zajištění konkurenceschopnosti do budoucna. Mezi takovéto investice řadí např. fotovoltaické systémy.

V oblasti úspor energie může firma čerpat dotační prostředky nebo užít metodu splácení z garantovaných úspor – EPC (Energy Performance Contracting).

Od zástupkyně firmy ENVI-PUR se posluchači dozvěděli o nutnosti vodního auditu, který je již povinnou přílohou žádosti o dotaci např. v rámci 1. výzvy programu Úspory vody v průmyslu. Program je nyní otevřený do 30. září 2022.

Příklad zelené transformace představil zástupce firmy TRAFIN OIL, která zpracovává odpadní kuchyňský olej na biopalivo 2. generace. Jeho slovy závisí úspěch cirkulární ekonomiky na tom, zda se podaří najít pro každý odpad další využití. Někdy to může být příležitostí pro vznik nových „zelených firem.“

V další části semináře se účastníci dozvěděli o možnostech financování zvýhodněnými úvěry a o záruce z programů Úspory energie nebo Energie pro území Prahy a také o chystaných výzvách z programů OP TAK a Národního plánu obnovy. Detailněji o celé akci si přečtěte zde.

Finanční a právní manažerky a manažeři z vysokých a škol a ústavů AV ČR se pravidelně scházejí

Technologické centrum zorganizovalo v červnu již 30. setkání pracovní skupiny projektových manažerek a manažerů H2020/HE z vysokých škol a ústavů AV ČR. Toto jubilejní setkání, které se konalo po dvou letech konečně prezenčně, hostilo ČVUT v Praze – organizace, jejíž zástupci se setkání pracovní skupiny účastní pravidelně dvakrát ročně již od roku 2007. Od tohoto roku se z neformálního setkávání zhruba deseti zástupců a zástupkyň organizací jako například VŠCHT Praha, VUT v Brně či Masarykovy univerzity stala pracovní platforma, která dnes čítá okolo 100 členů a členek z více než 40 českých vysokých škol a ústavů AV ČR.

Cílem setkávání je výměna zkušeností v oblasti finančních, právních a administrativních otázek rámcových programů EU (FP7, H2020 a Horizont Evropa). Na setkáních pravidelně informují národní kontakty pro právní a finanční otázky (LαF NCP) z Technologického centra o novinkách v oblasti finančních a právních pravidel rámcových programů. Následují prezentace na aktuální témata od členů pracovní skupiny a výměna informací. Pozornost je věnována i sdílení informací o dění v dalších relevantních skupinách v ČR. Program setkání a fotografie skupiny zde.

Pro zájemce máme nové video: Postdoctoral Fellowships MSCA evaluation criteria

Připravili jsme další e-learningové video, tentokrát z oblasti individuálních grantů Marie Skłodowska-Curie pro Ph. D. výzkumníky. Hlavním cílem videa je lépe porozumět obsahu vědecké části návrhu, která reflektuje hodnotící kritéria Excellence, Impact a Quality and Efficiency of the Implementation.

Video je v angličtině a cílí na budoucí předkladatele těchto projektů a projektové manažery/manžerky, kteří již znají základní principy tvorby projektového návrhu. Video MSCA Postdoctoral Fellowships: evaluation criteria naleznete společně s dalšími videi na webu Horizont Evropa v sekci e-learning.

 

 TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR