facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC MU má novou vědeckou radu

9. 8. 2020
CEITEC MU má novou vědeckou radu

Akademický senát Masarykovy univerzity (MU) schválil nové složení vědecké rady CEITEC MU dle nominace ředitele institutu Jiřího Nantla. Vědecká rada slouží jako strategický poradní orgán ředitele a má celkem 20 členů.

Vědecká rada

Jedenáct členů vědecké rady je z Masarykovy univerzity a dalších 9 externích členů jsou přední osobnosti české a zahraniční vědy jako například profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky. Tříleté funkční období nové vědecké rady začalo 1. července 2020.

Jednu třetinu všech členů nově zvolené vědecké rady tvoří ženy. V minulém funkčním období byly ve vědecké radě pouze tři ženy a v roce 2016 dokonce pouze jedna žena. Toto výrazné navýšení reflektuje dlouhodobou snahu institutu zvyšovat zapojení žen do rozhodovacích a poradních orgánů ústavu formulované v tzv. plánu genderové rovnosti.

Novými členkami vědecké rady se stala prorektorka pro vědu a výzkum MU a vedoucí Centra molekulární medicíny na institutu CEITEC MU Šárka Pospíšilová, vedoucí výzkumné skupiny a členka prestižní Evropské organizace molekulární biologie EMBO Štěpánka Vaňáčová a v neposlední řadě již zmíněná Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky. Novými členy rady se dále stali děkan Fakulty sportovních studií MU Jan Cacek a děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

Rolí vědecké rady je diskutovat témata strategického směřování ústavu jako například projednávání výsledků vnitřního hodnocení kvality vědeckých činností a navrhování opatření navazujících na závěry společného hodnocení vědecké excelence CEITEC. I proto je obrovskou výhodou, že téměř celá polovina členů je externích.

V předchozím období vědecká rada projednávala strategii ústavu pro období do roku 2020 a její realizaci nebo velmi konstruktivně debatovala o novém kariérnímu systému, který institut zaváděl s cílem nastavit transparentní principy v souladu s principy ocenění HR Excellence in Research (HR Award), jehož je ústav od roku 2019 hrdým držitelem. I díky podpoře vědecké rady se podařilo zvládnout náročnou vnitřní diskusi a získat konsensus o často nepopulárních krocích, jako je například zamezení tzv. inbreedingu. Vědecká rada se v minulosti vyjadřovala i ke vzniku nových výzkumných skupin, ale také k nesnadné problematice jejich rušení.

V nadcházejícím funkčním období čeká členy vědecké rady například diskuse o novém strategickém plánu ústavu pro období 2021-2027 či o nové politice náboru vědeckých pracovníků a pracovnic (tzv. Recruitment Policy).

Kompletní seznam členů a členek vědecké rady CEITEC MU naleznete zde.

 

Zdroj: CEITEC MU