facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ceny Česká hlava za rok 2019 jsou předány

25. 11. 2019
Ceny Česká hlava za rok 2019 jsou předány

V neděli 24. listopadu 2019 byly na slavnostním galavečeru předány ceny Česká hlava. Nejprestižnější české vědecké ocenění obdržel egyptolog a archeolog Miroslav Bárta z Univerzity Karlovy.

Česká hlava 2019 Foto Mikuláš Křepelka

Národní cenu vlády Česká hlava, které se přezdívá také „česká nobelovka“, obdržel nynější prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy a ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK Miroslav Bárta. „To, že jsem obdržel nejprve nominaci na tuto cenu od prestižní skupiny vědců v RVVI a posléze ji skutečně získal, vnímám nejen jako ocenění vlastní práce, ale zejména jako vyjádření smyslu a důležitosti archeologického bádání o starověkém Egyptě a starověku obecně, ale i jako komparativního mezioborového studia komplexních civilizací v rámci dlouhých časových řad. Ceny Česká hlava si velice vážím, protože ukazuje na relevanci a důležitost historického bádání nejen na FF UK, ale v rámci celé Univerzity Karlovy. Cenu chápu jako uznání práce celé české egyptologie,“ uvedl Bárta pro univerzitní časopis iForum.

Ceny Česká hlava se udělují již od roku 2002, od roku 2006 je hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády. Kromě Národní ceny vlády, která je spojena s finanční odměnou ve výši 1 000 000 korun, jsou v rámci soutěže udělovány také Cena Invence, Cena Industrie, Cena společnosti ČEZ (cena Doctorandus za technické vědy) a Cena společnosti VEOLIA (cena Doctorandus za přírodní vědy).

Druhým oceněným vědcem z Univerzity Karlovy je Jan Brábek z Přírodovědecké fakulty a Centra nádorové ekologie, který obdržel Cenu Invence za definování nové kategorie protinádorových léčiv, takzvaných migrastatik. „Nově navrhovaná migrastatická terapie představuje zcela nový pilíř protinádorové léčby – vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie. Je třeba zdůraznit, že cílem není nahradit cytostatickou terapii, ale doplnit ji. Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby léčby se jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastazování,“ vysvětluje oceněný vědec.

Cenu Doctorandus za technické vědy získal Vojtěch Mrázek z Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se záměrnými chybami v integrovaných obvodech počítačů, telefonů nebo nositelné elektroniky, které snižují jejich spotřebu elektřiny až o třetinu. Hlavním přínosem jeho práce je, že se podařilo úspěšně spojit dva obory (evoluční optimalizaci a návrh elektroniky) - použít stochastickou prohledávací metodu na vyřešení reálných problémů v návrhu integrovaných obvodů a překonat řešení navržená člověkem. Za to byl Vojtěch Mrázek se svými kolegy oceněn již cenou HUMIES v Japonsku.

Daniel Bím z Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR zase obdržel Cenu Doctorandus za přírodní vědy za výzkum v oblasti aktivace vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v organických sloučeninách. „Udělení prestižní ceny Česká hlava – Doctorandus je nesmírnou poctou. Teoretická chemie je často podceňovanou disciplínou, a o to více cenu považuji za ohromný úspěch a odměnu za tvrdou práci v posledních letech. Hlasů odborné poroty si velice vážím a utvrzují mě v tom, že náš výzkum má smysl,“ uvádí čerstvý laureát.

Cenu Industrie získala společnost Ciur a. s. z Brandýsa nad Labem za svůj výrobek z recyklovaných polymerů Substabit pro použití v asfaltových vozovkách. Patentované řešení uvedené do života touto firmou umožňuje vypořádat se s odpadními polymery, a snížit spotřebu asfaltových pojiv při stavbě silnic o 15 až 30 procent, což představuje například až cca 500 tun ropy na stavbu 1 kilometru dálnice.

Záznam z předávání můžete sledovat v pondělí 25. 11. od 20:00 na České televizi.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Česká hlava, Univerzita Karlova, VUT v Brně, ÚFCH AV ČR, 1. LF UK

Foto: Mikuláš Křepelka