facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čeští experti se snaží zabránit vyhynutí ptačího druhu

29. 7. 2023
Čeští experti se snaží zabránit vyhynutí ptačího druhu

Hrozí reálné nebezpečí, že z České republiky definitivně zmizí tetřívek obecný, jehož populace výrazně a dlouhodobě klesá. Ve vybraných oblastech s jeho výskytem sice postupně dochází k úpravám stanovišť, změny jsou však velmi pozvolné a jejich případný pozitivní dopad bude možné pozorovat až se značným časovým odstupem. Někde ale může být na tato opatření dokonce již pozdě.

Kure 1

Kuře tetřeva hlušce

Odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) a společnost Úsovsko a. s. nyní dokončili po čtyřletém výzkumu kvalitní návod, jak s tímto problémem naložit. Technologická agentura České republiky (TA ČR) je v tom finančně podpořila v Programu EPSILON.

Cílem autorů projektu bylo vytvořit metodiku vypouštění tetřívka obecného v lokalitách jeho dřívějšího přirozeného výskytu a zvýšit efektivitu využití finančních prostředků vkládaných státem i jinými subjekty do podpory biodiverzity prostředí. K výzkumu využili 40 jedinců tetřívka obecného (v poměru pohlaví 1:1), u nichž vyhodnocovali úmrtnost a rozptyl domovských okrsků od místa vypuštění v závislosti na ročním období.

„Subjekty, které mají o vypouštění tetřevovitých zájem, dosud postrádaly metodiky vhodné pro posouzení stavu prostředí, jeho úpravy a vypouštění tetřevovitých tak, aby bylo úspěšné. Nejproblematičtějším úsekem při navracení do přírody je příprava ptáků na pobyt ve volnosti, a to včetně schopnosti přijímat přirozenou potravu,“ upozornil Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Co způsobuje úbytek tetřívků?

Trvalý úbytek tetřívků obecných v České republice způsobuje řada faktorů. Mezi ně patří snižování hnízdní úspěšnosti, nárůst úmrtí mladých i dospělých jedinců, a to i v důsledku nárůstu populací původních i nepůvodních predátorů, jako jsou liška obecná, kuny, krkavec velký, prase divoké nebo invazní mýval severní. Dalším významným důvodem je úbytek vhodných stanovišť, který zejména v minulosti způsobilo vysušování původně vhodných území, těžba rašelinišť, rozorávání luk, zalesňování cenných bezlesých oblastí a zvýšená intenzifikace zemědělství spojená s nadměrným používáním látek určených na ochranu rostlin a hnojiv.

„V České republice byl v letech 1973 až 1977 celkový stav tetřívků obecných odhadnutý na 2500 až 4 500 kohoutů. V období 1985 až 1989 na 1100 až 2 200 a v roce 2000 na 1 000 kohoutů,“ uvedl František Havránek z VÚLHM. V roce 2010 bylo na území ČR hlášeno 692 tetřívků a v roce 2021 již pouze 504. Pokud nedojde k nápravě, tetřívek obecný by přestal v České republice existovat v průběhu několika následujících desetiletí.

Pomoci může metodika

Čeští specialisté z VÚLHM zpracovali podrobnou metodiku k jeho záchraně v rámci projektu s názvem „Model zachování a rozvoje biodiverzity stanovišť a populací tetřevovitých v oblasti Kralického Sněžníku.“ Další z lokalit, kde se tetřívek obecný vyskytuje, jsou Krkonoše.

„Naše doporučení, shrnutá v připravené metodice, směřují k uskutečnění vhodných úprav lesního prostředí, kde tetřívek obecný žije, k zajištění dostatku kvalitní potravy pro přežití kuřat a zahrnují je zásady lesnického hospodaření i mysliveckého managementu,“ zdůraznil Jan Cukor z VÚLHM.

Nová metodika k záchraně tetřívka obecného v české krajině je volně k dispozici zde.

 

Foto: František Havránek

Zdroj: Technologická agentura ČR