facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Do USA vyráží nová skupina stipendistů Fulbrightova programu

8. 7. 2019
Do USA vyráží nová skupina stipendistů Fulbrightova programu

Stipendisté Fulbrightova programu se sešli v Praze na orientaci před odjezdem do USA. V následujícím akademickém roce bude ve Spojených státech pracovat na svém výzkumu, studovat a nebo přednášet 31 českých studentů a vědců.

v usa 960x400

Na orientaci v Praze je přišel pozdravit velvyslanec USA v České republice Stephen B. King a členové správní rady Joann Lockard a Erik Black.

Podle Hany Ripkové, ředitelky Fulbrightovy komise, je letošní vybraná skupina stipendistů velmi pestrá, a to jak s ohledem na domovské české instituce, tak i obory.

Tradiční dominanci akademiků z Univerzity Karlovy (9 stipendistů) a Akademie věd (4 stipendisté) letos úspěšně narušila velká skupina stipendistů z dalších českých pracovišť. Jsou mezi nimi například čtyři zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, po dvou stipendistech mají také Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola ekonomická v Praze. Vycestují i zástupci několika neziskových organizací. Kompletní seznam letošních stipendistů najdete zde.

Na rozdíl od předchozích let, kdy dominovaly přírodovědné a technické obory, letos mírně převažuje zastoupení společenskovědních oborů.

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrigtovy komise před 28 lety získali Fulbrightovo stipendium, se blíží tisícovce. Díky štědré podpoře ministerstva školství i americké strany patří česko-americký program mezi ty větší v Evropě, lídrem je hlavně v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Komise J. W. Fulbrighta, Univerzita Palackého v Olomouci