facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

FEL ZČU se podílí na vývoji inovativního medicínského fotodetektoru

17. 5. 2023
FEL ZČU se podílí na vývoji inovativního medicínského fotodetektoru

Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity se může pochlubit evropským projektem Horizon Europe z výzvy MSCA-SE. V konsorciu institucí z pěti zemí bude vyvíjet vysoce citlivý fotodetektor, které pomůže lékařům. Projekt spojil vědce a inženýry z Portugalska, České republiky, Turecka, Ukrajiny a Ázerbájdžánu.

20230515ZCUfotodetektor

Díky výměně zkušeností a znalostí v oblastech fyziky, technologie a inženýrství, posilování moderních poznatků z optoelektroniky a pomocí moderních technologických přístupů a metod vyvinou vysoce citlivý prototyp detekčního modulu pro novou generaci skenerů PET-MRI (celým názvem Innovative Photodetector Module for Advanced Hybrid Magnetic Resonance Imaging/Positron EmissionTomography Scanners for Nuclear Medicine). Přístroj současně zobrazí magnetickou rezonanci a pozitronovou emisní tomografii a lékaři tak budou moci přesněji a včasněji diagnostikovat pacienty.

Řešitelský tým Fakulty elektrotechnické ve složení Ondřej Urban (hlavní řešitel za ZČU), Vladimír Pavlíček, Jan ZichPavel Broulím začal na projektu spolu s experty z uvedených zemí pracovat v březnu 2023. „Doposud se náš tým zabýval zejména detektory ionizujícího záření pro fyzikální experimenty. Díky účasti na tomto projektu se nám otevřela možnost proniknout do oblasti radiologie a rozšířit naše pole působnosti o další velice zajímavý a společensky přínosný obor. Rovněž je skvělé, že jsme navázali spolupráci s dalšími partnery, kteří mají hluboké zkušenosti v oblasti návrhu a výroby radiačních senzorů,“ říká Ondřej Urban.

20230515ZCUfotodetektor priklad

Českou republiku v konsorciu zastupuje ještě pražské ČVUT, jehož tým vede Michael Holík, který rovněž působí na FEL. Práce týmu FEL skončí v únoru 2027, na výsledky projektu nejprve naváže vědecký vývoj vysoce citlivých detektorů nové generace a poté už samotné vytvoření pokročilých detekčních zařízení.

Projekt má Evropské unii zajistit vedoucí postavení v oblasti inovací v diagnostických technologiíchzlepšit výzkumný a inovační potenciál v Evropě i ve světě. Mezi jeho hlavní přínosy patří podpora mezinárodní spolupráce v oblasti nanoelektroniky směrem k lékařskému inženýrství, podpora podstatného pokroku na hranicích poznání i nových produktivních směrů zkoumání, produktů a procesů, včetně pokročilého výzkumu na rozhraní jaderné fyziky, nanoelektroniky, lékařského inženýrství, informatiky, modelování a průmyslového inženýrství.

Dalším významným benefitem pro všechny zúčastněné bude spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou, včetně vytváření vazeb spolupráce i mimo Evropu.

 

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni