facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaká má být česká vědecká diplomacie?

13. 6. 2018
Jaká má být česká vědecká diplomacie?

Na začátku tohoto týdne se v Praze za účasti předních odborníků uskutečnily hned dvě diskuze na téma vědecké diplomacie. První z nich pořádala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českými centry, nad druhou převzal záštitu Francouzský institut v Praze.

Jak sblížit svět vědy a diplomacie? Tak zněl podtitulek expertní diskuse, kterou pořádala v pondělí 11. 6. 2018 Katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českými centry, a jíž se účastnili přední odborníci na tuto otázku, včetně nejlepšího britského vědeckého diplomata Otakara Fojta. Kromě něj se diskuze zúčastnil také Petr Matolín z Technologické agentury ČR, Mathieu Wellhoff z Francouzské ambasády v Praze a James Wilsdon z University of Sheffield.

Druhá přednáška spojena s diskusí, která se uskutečnila o den později, nesla název Věda a diplomacie. Hlavním přednášejícím byl Pierre-Bruno Ruffini z Univerzity v Le Havre, který zde představil svou stejnojmennou knihu. Ruffini v publikaci čerpá i ze svých zkušeností, kdy působil jako rada pro vědu a technologii na francouzských velvyslanectvích v RuskuItálii. Jeho kniha je první publikací, která systematicky mapuje vědeckou diplomacii. Nyní je přeložená i do češtiny.

Diskuze se následně zúčastnili bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, který je také autorem předmluvy knihy, ředitelka Středočeského inovačního centra a bývalá předsedkyně TA ČR Rut Bízková, Otakar FojtMathieu Wellhof. Diskuzi moderoval Vladimír Majer.

Česká strategie ve vědecké diplomacii

Možná nejdůležitějším bodem, který obě diskuzní události přinesly, byla otázka, jakou by Česká republika měla zvolit strategii v oblasti vědecké diplomacie. Měli bychom usilovat o přilákání zahraničních talentů, rozvoj bilaterálních programů spolupráce, zvyšování svého akademického kreditu nebo spíše o navýšení investic do soukromého výzkumu? Pierre-Bruno Ruffini přitom upozornil, že vědecká diplomacie není jen o rozvoji samotné vědy. Poukázal na to, že věda dokáže navázat dialog i mezi jinak znepřátelenými státy. Jako příklad uvedl stavbu experimentálního termonukleárního reaktoru ITER. Rozvoj vědy a její působení na poli diplomacie tak představuje nový druh geopolitické „soft power“, která státům umožňuje prosazovat své cíle v zahraničí.

V otázce strategie české vědecké diplomacie Rut Bízková upozornila na to, že přestože máme vysokou kvalitu vědeckých infrastruktur i technického vybavení, chybí nám dostatek vzdělaných odborníků, na jejichž získávání bychom se měli v budoucnu soustředit. Klíčová je také otázka, kam diplomaty vyslat? Účastníci zmínili potřebu partnerství se zeměmi jako Jižní Korea, Japonsko či Taiwan. Česká republika má v současnosti dva vědecké diplomaty a to v Izraeli a v USA.

Stará a nová EU

Palčivou otázkou, o níž se dále mluvilo, byly přetrvávající rozdíly v kvalitě výsledků vědeckého bádání mezi EU-13, tedy států, které se připojily k EU od roku 2004 a EU-15, mezi které se počítají ostatní unijní členové (čtěte zdezde). Pomoci v tomto směru může právě rozvoj vědecké diplomacie. Oba diplomaté, Otakat Fojt i Mathieu Wellhoff, se ale shodli na tom, že podle jejich názoru není rozdíl mezi státy tak markantní, jak se zdá.

Dle Otakara Fojta totiž tyto analýzy pracují ve velkém měřítku s bibliografií a s daty z let minulých. Prostředí v ČR se podle jeho názoru v poslední letech skutečně zlepšilo, výsledky tohoto posunu budou znatelné ale až s odstupem času.

Ukázat, že tento rozdíl je ve skutečnosti mnohem menší, než jak je vnímán v západní Evropě, je podle diskutujících také jedním z úkolů vědeckých diplomatů. Vědecká diplomacie musí propagovat ku příkladu špičkové vědecké infrastruktury, které v oblasti EU-13 jsou, a poukazovat na výhody jejich využívání. Těch je podle Mathieu Wellhoffa mnoho.

Jaký má být vědecký diplomat?

Obě diskuse se také dotkly otázky ideálního profilu vědeckého diplomata. Mělo by jít spíše o kariérního diplomata, nebo seniorního odborníka s akademickou kariérou a dlouhodobou zkušeností s výzkumem a vývojem? Jiří Drahoš s Rut Bízkovou se oba přiklánějí k tomu, že post vědeckého diplomata by měl zaujmout zralý odborník s vědeckou zkušeností.

Na toto téma přednesl v jedné z přednášek Tim Flink předběžné závěry z projektu S4D4C, který se zabývá výzkumem a možnostmi evropské vědecké diplomacie. Z těchto závěrů vyplývá, že je zatím třeba školit vědecké diplomaty především v oblasti diplomacie, samotné technické znalosti problém nejsou.

Otakar Fojt také přiblížil realitu v oblasti vzdělávání v České republice – poukázal na fakt, že vědeckou diplomacii neopomíná Diplomatická akademie ČR a zároveň, že jsou pořádány různé formální i neformální kurzy, workshopy a další. Dle Mathieu Wellhoffa musí mít vědecký diplomat specifické vědomosti a dovednosti z vědecké i nevědecké oblasti. Petr Matolín přitom dodal, že excelentní vědec zároveň nemusí být vždy excelentním vědeckým diplomatem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT, NS)