facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Juniorská vědecká konference 2018

21. 11. 2018
Juniorská vědecká konference 2018

Ve dnech 23. – 24. listopadu 2018 pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy již po osmé vědeckou konferenci, na níž budou děti a mládež se zájmem o přírodovědné a technické obory prezentovat své projekty.

Juniorská vědecká konference se pořádá od roku 2011. Účastní se jí děti a mládež ve věku 10-19 let, kteří mají zájem o vědu. Účastníci konference si vybírají jedno přírodovědné nebo technické téma a připraví si krátkou přednášku. Příspěvky se mohou týkat následujících témat: Vědy o Zemi, Živá příroda, Lidské tělo a medicína, Hi-tech, Chemická a fyzikální kouzla.

Mladí „vědci“ si tak vyzkouší, jaké to je, mluvit o vědeckém problému veřejně a obhájit si svá stanoviska. Učí se kritickému myšlení a správně formulovat a prezentovat své znalosti před ostatními. Zjistí, jak to chodí na vědeckých konferencích, a hlavně se na chvíli stanou skutečnými badateli.

Na to, jak probíhala konference vloni, se můžete podívat v následujícím videu:

Více informací o 8. juniorské konferenci naleznete zde.

 

 

Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK