facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kulatý stůl TA ČR: Praha a Středočeský kraj mají obrovský nevyužitý potenciál

16. 10. 2019
Kulatý stůl TA ČR: Praha a Středočeský kraj mají obrovský nevyužitý potenciál

V úterý 15. října 2019 se v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) uskutečnil kulatý stůl, který byl zaměřen na diskuzi o potřebách Prahy a Středočeského kraje v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Technologická agentura na něm představila svůj projekt Otevřený úřad, v rámci kterého vytváří regionální zastoupení v krajích tak, aby byla blíže svým klientům a potenciálním žadatelům. Vedle zjednodušení cesty pro prvožadatele umožňuje tento přístup sběr zpětné vazby od současných žadatelů. Agentura se tak snaží o to, aby jazyk a administrace grantů byly co nejjednodušší. Kulatý stůl se konal právě při příležitosti zahájení činnosti krajského zastoupení TA ČR v Praze a Středočeském kraji a otevření poradenského centra.

rkm

Během diskuse panovala shoda na tom, že Praha i Středočeský kraj mají velký potenciál v oblasti výzkumu a vývoje. V Praze je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel dvakrát vyšší, než je průměr České republiky, Středočeský kraj je pak ovlivněn migrací z Prahy a tím, že zde sídlí řada výzkumných ústavů a podniků. V Praze a Středočeském kraji je koncentrována asi třetina tuzemských výzkumných pracovišť. Velký potenciál pro rozvoj v Praze skýtá také rovnoměrné zastoupení přírodních a technických věd.

Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že Praha i Středočeský kraj by měly více využívat možností, které v oblasti výzkumu mají. Středočeský kraj má velké zázemí v podnikatelském sektoru, Praha má mimořádné zázemí ve veřejném výzkumu a v posledních letech získalo toto zázemí i okolí Prahy. Poradkyně předsedy vlády pro oblast výzkumu a vývoje Rut Bízková při této příležitosti apelovala právě na větší propojení výzkumu ve veřejném sektoru a podnikatelské sféry, které má podle jejího názoru v Praze větší potenciál, než kde jinde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)


Seznam regionálních kontaktních míst naleznete na webu TA ČR.