facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Olomouc volí staronového rektora

15. 10. 2017
Olomouc volí staronového rektora

Personální složení managementu na vysokých školách i vědeckých ústavech čekají výrazné změny. Nadchází období voleb rektorů, děkanů a vedoucích pracovníků velké části akademických pracovišť. Volby rektora se chystají i na Univerzitě Palackého v Olomouci, která je naší druhou nejstarší vysokou školou.

Nedávno jsme vás informovali o představení kandidátů na rektora Univerzity Karlovy, jehož volba proběhne v pátek 20. října 2017. Také Univerzita Palackého v Olomouci se připravuje na nadcházející volbu rektora, která se uskuteční 17. října. Jediným kandidátem je současný rektor Jaroslav Miller, který bude usilovat o znovuzvolení i pro druhé funkční období. „Sešlo se celkem 19 návrhových lístků a všechny obsahují jedno jméno navrženého kandidáta, a to současného rektora,“ konstatoval po uplynutí termínu předseda Akademického senátu UP Jiří Langer.

Volební teze Jaroslava Millera pro nadcházející funkční období naleznete zde. Mimo jiné se v nich dozvíte o růstu významu finančních prostředků z oblasti vědy a výzkumu na úkor finančních prostředků souvisejících s výukovou činností. V uplynulých 4-5 letech výrazně rostl vědecký výkon olomoucké univerzity (v roce 2012 byl podíl UPOL na vědeckém výkonu všech veřejných vysokých škol 6,8 %, v roce 2017 to bylo již cca 8,5 %), její projektová úspěšnost i objem financí ve sféře VaV.

Dalším viditelným trendem je pozvolný růst objemu získaných finančních prostředků mimo státní rozpočet. „Vzhledem k neochotě politických reprezentací adekvátně financovat rozvoj vysokých škol v ČR bude muset UP usilovat o postupné snižování míry závislosti na státním rozpočtu“ píše se v materiálu. V oblasti vědy a výzkumu jde především o zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií, zvýšené úsilí při získávání evropských vědeckých grantů a smluvní výzkum.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci a Vědavýzkum.cz