facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ondřej Štěpánek: K získání ERC je třeba dobrý životopis a vysoké ambice

28. 10. 2021
Ondřej Štěpánek: K získání ERC je třeba dobrý životopis a vysoké ambice

Jedna ze zásadních úloh vedoucího výzkumné skupiny je získávání financování. Ondřej Štěpánek z Oddělení adaptivní imunity na Ústavu molekulární genetiky AV ČR zažádal proto o ERC Starting grant. O zkušenostech z průběhu podání grantu a další rady se Ondřej podělil s portálem Vědavýzkum.cz.

Stepanek OndrejOndřej zvolil Starting grant, protože ještě splňoval podmínky pro juniorský typ grantu ERC, který je podle něj přeci jen nejméně kompetitivní. A navíc, v porovnání s běžnými granty, o které se jako tzv. principal investigator mohl ucházet, patří ERC k těm nejpříjemnějším. Sám ale podotýká, že to neznamená, že je zcela ideální.

Podání grantu probíhá tak, že uchazeč musí zároveň podat krátkou i dlouhou verzi návrhu a splnit formality ohledně etických aspektů. Většina návrhů je vyřazena pouze na základě té krátké verze a dlouhou verzi pak už nikdo nečte. „To mi přijde jako plýtvání časem uchazečů,“ říká Ondřej, kterému v zásadě nepřijde, že psaní ERC grantu se výrazně liší od psaní jiných projektových grantů například pro GAČR.

Protože ERC deklaruje podporu „high risk/high gain“ projektům, je samozřejmě vhodné nastavit o něco větší míru ambicióznosti a s ní spojeného rizika než pro většinu ostatních grantů, kde přílišné riziko může být naopak negativem. „Pokud bych měl mít nějaký tip, tak právě nastavit relativně vysoké ambice. Někteří oponenti hodnotili můj návrh jako příliš ambiciózní, ale stejně mi dali příznivé hodnocení. Nesmí se to ovšem s tím rizikem úplně přehnat,“ popisuje Ondřej, který si myslí, že jeho návrh už byl tak trochu na hraně.

Na rozdíl od tuzemských grantů je hodnocení dvoukolové. Druhé kolo probíhá jako osobní prezentace v Bruselu. „To může být velmi stresující, obzvláště pro lidi, kteří trpí nervozitou. Je dobré se na to připravit. Já jsem měl výhodu, že jsem již předtím podobné interview absolvoval u dvou jiných mezinárodních grantů. Také jsem se, byť neúspěšně, zúčastnil interview na group leader pozice na institutech Maxe Plancka v Německu.“

Silný životopis zvyšuje pravděpodobnost úspěchu

Ondřej vypichuje velkou roli kvalitního životopisu. „Nemusí být ve všech ohledech a parametrech vynikající, můžou tam být slabá místa, ale musí tam být něco skvělého, co uchazeč může prodat jako svůj velký úspěch. Samozřejmě záleží, o jaký typ grantu se uchází. Pokud jde o třeba seniorní ERC Advanced Grant, tak by uchazeč měl patřit k absolutní špičce ve svém oboru.“

Ostatní Ondřejova doporučení jsou v zásadě obecná a lze je použít pro psaní jakéhokoliv grantu. K psaní je důležité přistupovat s takovým nastavením mysli, že pokud chcete uspět, musíte mít lepší proposal než ostatní. Také se vyplatí si vyhradit dostatečný čas, alespoň měsíc, protože grantová žádost je docela dlouhá a musí být dobře vyladěná. Nejdůležitější je abstrakt a krátká verze žádosti. A na konec doplňuje Ondřej dobrou radu: „Doporučil bych grantový návrh v různých fázích dokončenosti poslat na kritické zhodnocení pár kolegům z oboru, kterých si vážíte a kterým důvěřujete. Dostanete tak tu správnou zpětnou vazbu.“

Výzkum financovaný na pět let

Díky ERC grantu má Oddělení adaptivní imunity solidní financování na pět let. Ondřejovi to umožnilo se na nějakou dobu více soustředit na vědeckou práci a méně řešit finanční zajištění skupiny. Do laboratoře také bylo možné pořídit finančně náročné techniky, jako je analýza genové exprese na jednobuněčné úrovni nebo vytvoření nových myších modelů. I tak ale ERC Starting Grant neposkytuje podle Ondřeje tak mimořádné finanční prostředky. Imunologický výzkum je drahý a ERC Starting Grant pokrývá méně než polovinu rozpočtu naší skupiny. Neustále musíme žádat o další granty.

Velkým pozitivem pro držitele ERC grantu je ale vysoká prestiž. „Z tohoto hlediska mi ERC grant snad přidává nějaké body při sjednávání spoluprací nebo při žádosti o další granty, ale nejsem si tím jistý,“ poznamenává skromně Ondřej.

Složitá administrativa

Grant byl Ondřejovi udělen skoro rok po odevzdání návrhu. Teprve za dalšího půl roku bylo zahájeno řešení, a ne vše bylo aktuální. „Něco bylo nutné modifikovat s ohledem na měnící se okolnosti. V zásadě ale projekt postupuje dobře. Jsem rád, že se nám podařilo nad mé očekávání dobře etablovat nové metody a získat velmi zajímavá data,“ říká Ondřej, kterého poněkud zaskočila složitá administrativa. „Myslel jsem, že je to grant řízený vědci bez nadbytečné byrokracie, ale evidentně do toho mluví i hodně úředníků. Žádný národní nebo mezinárodní grant, který jsem řešil, zdaleka tak složitý nebyl. Složité byly zejména formality ohledně etických záležitostí, které podle mých informací šly nad rámec českého práva a v některých aspektech i zdravého rozumu.“

ERC držitelů není moc, ale lze to změnit

Ptáme se Ondřeje, proč není zatím v Čechách tolik držitelů ERC grantů. Domnívá se, že to nejspíše odráží kvalitu tuzemské vědy. „Neodvažuji se hodnotit jiné obory, ale v Life Sciences je asi relativně nevelký okruh vědců, kteří se mohou o ERC ucházet. Nejmarkantnější je to podle mého v kategorii tzv. seniorních vědců, tedy těch, kteří mohou žádat o ERC Advanced Granty, kde mají šanci uspět pouze světové špičky v oboru. Vědců na úrovni ředitelů ústavů Maxe Plancka nebo tenured profesorů na prestižních západoevropských nebo amerických univerzitách je v českém vědeckém prostředí pomálu. Pokud vím, tak v doméně Life Sciences byl v ČR udělen historicky pouze jeden ERC Advanced Grant. V krátkodobém horizontu zde asi velké změny čekat nelze, i když bych samozřejmě přál, aby zde bylo více ERC řešitelů.“

Podle Ondřeje ale lze situaci u Starting popř. Consolidator grantů změnit mnohem jednodušeji. Ondřej navrhuje, že stačí v zásadě vytvořit podmínky, které ve větším měřítku přilákají úspěšné juniorní vědce se zahraniční zkušeností, aby si v ČR založili svou výzkumnou skupinu. Tak jako se to třeba daří na CEITEC v Brně, který je v získávání ERC grantů nadmíru úspěšný.

Situaci vidí Ondřej pozitivně. „Očekávám v následujících letech určitý nárůst těchto ERC grantů. Zlepšení je ale relativně pomalé. Existují nějaké programy pro zakládání nových skupin na velkých univerzitách a Akademii věd, což je určitě krok správným směrem. Parametry těchto programů ovšem nejsou ideální. Asi nemá cenu chodit do detailů, ale jeden z problémů je, že většinou neexistuje systém navazujícího financování, kariérní perspektiva například ve smyslu tenure-track, což může potenciální uchazeče odradit.“

ERC Starting grant podpořil výzkum T-lymfocytů

Ondřejova skupina se zabývá experimentální imunologií. Konkrétně se snaží objasnit základní mechanismy funkce T-lymfocytů, což je důležitý typ bílých krvinek. V rámci ERC projektu se zaměřují na jejich diverzitu, tedy na identifikaci podtypů těchto lymfocytů a jejich roli v imunitním systému. Dále se zabývají signalizací T-lymfocytů. Zjišťují, jak vnímají signály o probíhající infekci nebo rakovině a jak ostatní buňky naopak vnímají signály, které jim udělují T-lymfocyty. V rámci ERC projektu tyto aspekty propojujeme, protože různé podtypy T-lymfocytů vnímají signály různě.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (ED)


V rámci seriálu o ERC grantistech v Česku vám budeme postupně přinášet příběhy i rady vědců, kteří ERC grant získali. Nepřehlédněte také naše úvodní články seriálu: První je věnovaný obecně grantům ERC, druhý díl pak mapuje, jak se v této oblasti daří Česku.