facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rektorské volby na pražské a brněnské technice

30. 10. 2021
Rektorské volby na pražské a brněnské technice

Na českých vysokých školách letos během podzimu probíhá hned několik rektorských voleb. Během minulého týdne svou pozici ve vedení ČVUT v Praze obhájil stávající rektor Vojtěch Petráček. Novým rektorem VUT v Brně bude dosavadní kvestor Ladislav Janíček.

Na podzim roku 2021 na českých vysokých školách probíhá hned několik pravidelný voleb kandidátů na pozici rektora. Letos v říjnu tak například vedení České zemědělské univerzity v Praze obhájil dosavadní rektor Petr Sklenička a v čele Technické univerzity v Liberci bude po volbě i nadále pokračovat Miroslav Brzezina. Svou pozici obájil i staronový rektor Veterinární univerzity Brno Alois Nečas. Minulý týden byla novou kandidátkou na rektorku Univerzity Karlovy zvolena Milena Králíčková. Do čela nejstarší české univerzity se postaví jako první žena v historii školy. Nového kandidáta na rektora zvolili ten samý týden také na Mendelově univerzitě v Brně. Po jmenování prezidentem jím bude Vojtěch Adam.

Brněnskou techniku povede Ladislav Janíček

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně zvolil v úterý 26. října 2021 kandidáta na funkci rektora. Vítězem se hned v prvním kole stal dosavadní kvestor univerzity Ladislav Janíček. Ve volbě pro něj hlasovalo 24 z celkového počtu 27 akademických senátorů. Dalším kandidátem ve volbě byl Pavel Zemčík, který působí jako děkan tamější Fakulty informačních technologií. Po jmenování prezidentem republiky nastoupí Janíček do funkce od února 2022 do ledna 2026. Ve funkci vystřídá dosavadního rektora Petra Štěpánka.

Janíček volby

Janíček absolvoval VUT v Brně a Nottingham Trent University. Svou kariéru spojil s Leteckým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT, kde působí již přes třicet let. Přednáší také na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Na Masarykově univerzitě působil v minulosti jako kvestor a také jako prorektor. Aktuálně vykonává funkci kvestora na VUT v Brně. K prioritám jeho volebního programu patří například zkvalitnění výuky na univerzitě, zejména v oblasti internacionalizace a rozvoje joint degree a double degree programů ve spolupráci se zahraničními partnery. „Technické vzdělávání by se podle mého názoru mělo stát společenskou prioritou. Jako primární poslání vysoké školy vidím právě oblast vzdělávání,“ uvedl v projevu na předvolebním shromáždění Ladislav Janíček.

Zásadní je podle něj i důraz na aplikovaný rozměr výuky. „Rád bych se zasadil o vyšší počet profesních programů. Domnívám se, že studium na VUT nabízí studentům konkurenční výhodu,“ vysvětlil své priority nový kandidát na rektora. Ve svém působení v čele největší české techniky chce podpořit také publikační výkon vědců, posílit transfer technologií a podpořit zastoupení VUT v klíčových organizacích.

Plány nového kandidáta na rektora tak do značné míry korelují s novou dlouhodobou strategií, kterou škola přijala letos na jaře. Podle nového plánu s názvem VIZE 2030 se chce škola stát během příštích deseti let významnou světovou technickou univerzitou, která bude mít zásadní úspěchy z hlediska konkurenceschopnosti absolventů, mezinárodních žebříčků i počtu mezinárodních studentů. Cílem školy je také to, aby ve svých laboratořích vybudovala takové vědecké prostředí, ve kterém zdejším pedagogové a výzkumní pracovníci budou mít příležitost aktivně ovlivňovat technologický pokrok.

Dosavadní rektor ČVUT Petráček obhájil svou pozici

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze zvolil ve středu 27. 10. 2021 za svého kandidáta na rektora Vojtěcha Petráčka. Ten ČVUT v Praze vedl už poslední čtyři roky a po jmenování prezidentem půjde o jeho druhé funkční období v čele pražské techniky. Ve volbách byl navržen jako jediný kandidát a při hlasování získal 30 hlasů z celkového počtu 36 přítomných akademických senátorů. Akademický senát ČVUT je složen z 45 členů. Po jmenování prezidentem republiky bude další Petráčkovo působení v čele univerzity trvat až do roku 2026.

Petráček volby

Vojtěch Petráček vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v oboru fyzikální elektronky a optoelektroniky. Pracoval ale také na Fyzikálním ústavu Universität Heidelberg. Na ČVUT v Praze působí od roku 2004, kde následně v roce 2007 získal na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské docenturu. Jeho hlavními odbornými zájmy je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika. Mezi lety 2010 a 2015 byl na univerzitě také prorektorem pro vědu a výzkum.

„Vize rozvoje ČVUT, kterou předkládám, se opírá o výsledky, které byly dosaženy během mého prvního funkčního období,“ píše ve svém předvolebním programu Petráček. „Mezi hlavní pilíře, které jsme společně vybudovali, bezesporu patří strategický záměr, generel, institucionální akreditace, akreditační řád, mzdový předpis, kariérní řád a metodika financování,“ vyjmenovává některé úspěchy.

„Založili jsme svoji dceřinou společnost pro transfer technologií ČVUT Tech s.r.o. a spolu s Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR spolek PRG. AI s cílem proměnit Prahu na evropské centrum umělé inteligence. Absolvovali jsme s excelentním hodnocením proces mezinárodního hodnocení a zařadili jsme univerzitu mezi šestici excelentních A univerzit v ČR. Ve společnosti ČVUT získalo silnou pozici a renomé nejen díky své odborné činnosti, ale rovněž pro své nasazení v boji s pandemií COVID,“ připomněl Petráček některé z dalších úspěchů a nových projektů, se kterými se univerzitě povedlo během jeho působení začít.

Mezi cíle jeho následujícího funkčního období patří například vybudování plně internacionálního dvojjazyčného prostředí na univerzitě, dosažení kvantifikovatelného posunu v mezinárodních žebříčcích, zajištění další činnosti výzkumných infrastruktur včetně jejich dobudování. V kontextu třetí role vysokých škol se chce zaměřit na vznik integrované akademické síly vytvořené ve spolupráci co nejvíce univerzit – zejména pak členů Asociace výzkumných univerzit. Zavést má také plánu systém „micro-credentials“ jako rekvalifikačního systému nabízeného univerzitou v rámci celoživotního vzdělávání.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: VUT v Brně, ČVUT v Praze