facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Česku vznikne nové centrum zaměřené na enviromentální a technologickou etiku

29. 7. 2022
V Česku vznikne nové centrum zaměřené na enviromentální a technologickou etiku

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha.

Nové výzkumné centrum vznikne při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Na jeho zřízení a rozvoji se díky prestižnímu evropskému grantu v programu ERA Chairs udělenému Filosofickému ústavu Akademie věd ČR bude podílet přední světový odborník na danou problematiku Mark Coeckelbergh z University of Vienna.

Vznikající výzkumné pracoviště nabídne například odborné poradenství orgánům české státní správy a pomůže při rozvoji potřebných veřejných politik ve zmíněných oblastech. Zároveň chce přispět k informované veřejné diskusi a více do ní vtáhnout občany.

„Ve Filosofickém ústavu letos začalo fungovat speciální Oddělení aplikované filosofie a etiky. Reagovali jsme tak na potřebu řešit etickou stránku problémů aktuálního společenského zájmu,“ říká Ondřej Ševeček, ředitel Filosofického ústavu AV ČR. Založení Centra pro environmentální a technologickou etiku – Praha posouvá tyto snahy do mezinárodní roviny a představuje ojedinělou příležitost hlavně pro region střední a východní Evropy, kde se pracoviště podobného ražení teprve rodí. „Pro nás to znamená posílení pozice našeho ústavu jako národního lídra a respektovaného mezinárodního partnera. Zároveň si slibujeme přilákat špičkové zahraniční výzkumníky,“ dodává Ševeček.

Vznik centra pomůže rozvoji dlouhodobé spolupráce s dalšími podobně orientovanými institucemi v zahraničí, a také mezi vysokými školami a výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR.

Umělá inteligence versus osobní data

„Nové výzkumné centrum zahájí svou činnost v lednu 2023 a jeho tým bude sestaven pod vedením jednoho z nejrespektovanějších odborníků v oboru filosofie techniky Marka Coeckelbergha,“ vysvětluje koordinátor projektu, filosof Petr Urban.

„Komunikační technologie, biotechnologie či umělá inteligence zásadně proměnily náš svět a důsledky tohoto vývoje jsou nezvratné. Vidíme například, jak umělá inteligence umožňuje sběr ohromného množství dat o každém z nás, která mohou být využita k prosazování různých ekonomických a politických zájmů na úkor našich práv a svobod. Jak rozlišit eticky přijatelné a nepřijatelné způsoby využití nových technologií? A jak správně nastavit pravidla, která mají v naší společnosti regulovat vývoj a užití umělé inteligence? To je příklad otázek, k jejichž řešení by měl přispět výzkum nově vznikajícího mezinárodního týmu ve Filosofickém ústavu AV ČR,“ doplňuje Petr Urban.

Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) vzniká díky úspěchu Filosofického ústavu AV ČR v grantové výzvě ERA Chairs, která je součástí prestižního evropského programu Horizon Europe zaměřeného na financování výzkumu a inovací. V evropské konkurenci osmdesáti osmi projektů získal Filosofický ústav AV ČR podporu jako jedna ze čtyř českých institucí spolu s Biologickým centrem AV ČR, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci. K přípravě úspěšného projektu přispělo Technologické centrum AV ČR.

 

Zdroj: Akademie věd ČR