facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vědci z VŠCHT Praha publikovali v Nature Chemistry o radiačním poškození

29. 8. 2023
Vědci z VŠCHT Praha publikovali v Nature Chemistry o radiačním poškození

Prestižní vědecký žurnál Nature Chemistry minulý týden publikoval vědecký článek, který přináší nové poznatky o mechanismu, jakým rentgenové záření poškozuje biomolekuly. Publikace vznikla díky mezinárodní spolupráci teoretiků z VŠCHT a experimentálně zaměřených vědců z Uppsaly, Lundu, Berlína, Hamburgu a Paříže.

20230828hotspotyVSCHT

Rentgenové záření dokáže poškodit biomolekuly různým způsobem. K poškození, možná trochu překvapivě, dochází především nepřímo – kvůli radikálům a nízkoenergetickým elektronům, které vznikají při ionizaci vody. Ve vodě ale bývají rozpuštěny i jednoduché ionty. Ty mohou sehrát zásadní roli, protože přednostně absorbují vysokoenergetické záření.

„Před několika lety bylo teoreticky předpovězeno, že při působení rentgenového záření na ionty hořčíku mohou vzniknout vysoce ionizované a excitované stavy, které ale rychle relaxují za pomoci okolních molekul vod, čímž je ionizují,“ říká  Eva Muchová z VŠCHT Praha. „V naší publikaci demonstrujeme na příkladu solvatovaných hliníkových iontů detailní vícekrokový mechanismus, jehož prostřednictvím k relaxaci dochází. Je zřejmé, že relaxace iontů způsobuje rozsáhlou a velmi lokalizovanou ionizaci vody a můžeme mluvit o vzniku tzv. „hot-spotů“ radiačního poškození,“ dodává.

Tento mechanismus může měnit naše vnímání účinků záření – k ionizaci totiž nedochází náhodně, v malé míře a podél průchodu záření, ale spíše koncentrovaně v jednom místě s velkým množstvím reaktivních částic.

 

Zdroj: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze