facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

VŠCHT a Pražský inovační institut podepsaly memorandum o spolupráci

15. 7. 2021
VŠCHT a Pražský inovační institut podepsaly memorandum o spolupráci

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) a Pražský inovační institut (Pii) uzavřely memorandum o vzájemné spolupráci. Ta se bude týkat prohlubování principů cirkulární ekonomiky, zejména recyklace vody a ochrany životního prostředí, dále oblasti vzdělávání a inovativních řešení.

Obě instituce chtějí proto využívat nejnovějších vědeckých poznatků a svými společnými aktivitami tak přispívat k podpoře výzkumu, vývoje, inovací a byznysu na území hlavního města Prahy.

„Osobně je mi velmi blízké motto Pii – Inovace není technologie, inovace je způsob myšlení – a právě nové myšlenky se rodí ve vysokoškolském prostředí. Jako technicky zaměřená škola sídlící v Praze chceme i zde zužitkovat naše znalosti, odbornost a výzkumnou kreativitu obzvláště v tématech cirkulární ekonomiky, další podpory zlepšování životního prostředí i inovativních cílů v koncepci Smart Prague do roku 2030. Vítáme, že Pii vnímá současnou fragmentaci inovačního prostředí města a že jeho cílem je zásadním způsobem posílit spolupráci veřejného, akademického a soukromého sektoru,“ říká rektor Pavel Matějka.

„Jsem rád, že jsme s panem rektorem podepsali memorandum o spolupráci mezi VŠCHT a Pražským inovačním institutem. Vzhledem ke špičkovému výzkumu v oblasti recyklace vody, který na VŠCHT probíhá, se nabízí spolupráce zejména v oblasti cirkulární ekonomiky, pro jejíž využití v rámci Klimatického plánu hlavního města Prahy v současnosti Pražský inovační institut připravuje strategii. Z komunikace s panem rektorem vyplynuly také další nápady, jak společně podpořit inovace v městském rozvoji nebo vzdělávání, a kolegové již na nich začali pracovat,” dodává ředitel Pii Bohumil Kartous.

VŠCHT a Pražský inovační institut chtějí rozvíjet spolupráci zejména v těch projektech, jež se cíleně věnují aplikovanému výzkumu. Chtějí podporovat takové platformy, které pomáhají ke vzniku a rozvoji podnikání začínajících spin-off i startupových firem a které podporují vznik inovativních aktivit v inkubátorech a akcelerátorech. Zároveň tak budou naplňovat cíle Inovační strategie, které si Česko vytyčilo do roku 2030, Koncepce Smart Prague do roku 2030 a také Regionální inovační strategie (RIS3).

 

Zdroj: VŠCHT


VŠCHT také nedávno otevřela nové centrum CirkTech, které které se bude zabývat výzkumem pokročilých mechanických a chemických procesů pro cirkulární ekonomiku. Více si přečtěte v našem nedávném článku