facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšlo speciální číslo časopisu AULA o transferu technologií

1. 5. 2022
Vyšlo speciální číslo časopisu AULA o transferu technologií

Speciální číslo časopisu AULA vzniklo v úzké spolupráci Centra pro studium vysokého školství v.v.i. (CSVŠ) se spolkem Transfera.cz. Časopis přináší průřez různými tématy z oblasti transferu technologií a znalostí jak z hlediska obecné problematiky, tak i praktických zkušeností a potřeb.

Dvojčíslo cílí zcela netradičně na oblast úzce propojenou s vysokoškolským (akademickým) prostředím, s mnoha přesahy a celospolečensky významným dopadem. Cílí na nejen představení problematiky transferu technologií a poodhalení její podstaty, ale také o praktické seznámení s aktuálně řešenými otázkami, užívanými nástroji i současným vnímáním významu a potřeb transferu technologií a znalostí v českém i mezinárodním kontextu.

Mimo jiné si můžete přečíst tyto články:

  • Transfer technologií a znalostí: Komercializace výsledků (Aleš Vlk, Matej Kliman)
  • Přínos transferu znalostí pro společnost a jeho význam (Martin Fusek)
  • Proof of Concept: Přímá souvislost s transferem technologií (Petr Kubečka, Růžena Štemberková)

Časopis je dostupný zde.

Zdroj: Transfera.cz


AULA je recenzovaný odborný časopis vydávaný CSVŠ v.v.i. Zaměřuje se na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy a také na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. AULA obsahuje příspěvky vycházející z širokého spektra teoretického a metodologického zaměření – sociologie, politologie, ekonomie, historie, statistiky, demografie, pedagogiky, psychologie ad. Cílem CSVŠ je systematicky sledovat odborné dění v oblasti výzkumu vysokého školství a vědy u nás i v zahraničí, ať již v podobě zpráv z významných konferencí nebo o relevantních výzkumných projektech, systematickým recenzováním domácí i zahraniční knižní odborné produkce nebo překlady nejvýznamnějších zahraničních prací z oboru.  V časopise uveřejňujeme zkušenosti, diskusní příspěvky a polemiky týkající se současných změn ve vysokém školství a ve vědě. Reagujeme na aktuální témata, o která se zajímají akademičtí pracovníci, studenti, veřejní činitelé, ale i široká veřejnost, které není stav českého vysokého školství a vědy lhostejný.