facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vzrůstající ceny energií ovlivní chod českých výzkumných infrastruktur

15. 10. 2022
Vzrůstající ceny energií ovlivní chod českých výzkumných infrastruktur

Mezinárodní sdružení biomedicínských výzkumných institucí ze zemí střední a východní Evropy Alliance4Life konstatovalo, že současná energetická krize bude mít negativní dopad na výzkum, a to zejména na výzkumné infrastruktury. Členské instituce Alliance4Life upozorňují jednotlivé národní vlády, že experimentální výzkum v oblasti biomedicínských věd je extrémně energeticky náročnou činností a bude zapotřebí ho zahrnout do vládních programů podpory.

20221014CEITEC

Členové Alliance4Life vyzývají, aby vlády přehodnotily provozní financování výzkumných infrastruktur a aby zohlednily rostoucí náklady na používání nejmodernějších výzkumných technologií. Předseda Alliance4Life Jiří Nantl, který je zároveň ředitelem Středoevropského institutu CEITEC Masarykovy univerzity, o tomto problému informoval v dopise adresovanému ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové a ministru školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíru Balašovi.

„Experimentální výzkum je vysoce nákladná činnost, v dnešní době mimo jiné také proto, že jde o činnost energeticky velmi intenzivní. Například v poměrech našeho institutu CEITEC na Masarykově univerzitě představuje provoz přístrojů a technologií potřebných pro vědu zhruba 90 procent spotřeby energií v daném roce. Energetická krize je proto fenoménem, který na nás coby vědecké instituce významně dopadá,“ uvedl ve svém dopise Jiří Nantl.

Výzkumné infrastruktury v České republice jsou na velmi vysoké úrovni, a to i v evropském srovnání. „Existuje velmi dobře propracovaný systém podpory výzkumných infrastruktur, což umožňuje koncentrovat nejnákladnější vědecké technologie a služby a maximálně efektivním způsobem je dávat k dispozici pro celou vědeckou komunitu, nikoli jen pro výzkumné týmy instituce, která danou infrastrukturu provozuje. Tento systém podpory výzkumných infrastruktur, ačkoli formálně je součástí účelové podpory výzkumu, fakticky představuje druhý pilíř, na kterém vedle samotného institucionálního financování stojí bazální podpora české vědy, zvláště v oborech experimentálního výzkumu,“ uvedl Nantl.

Jiří Nantl upozornil také na skutečnost, že v podmínkách České republiky, jako země s relativně nízkým podílem institucionálního financování, má podpora výzkumných infrastruktur naprosto zásadní význam. „Celý systém výzkumných infrastruktur je podepřen velmi robustním systémem mezinárodního hodnocení. Kvalita mezinárodní evaluace výzkumných infrastruktur patří dnes k tomu nejlepšímu, co český stát v oblasti politiky výzkumu a vývoje vytvořil,“ vysvětlil Nantl.

„Velmi se proto přimlouvám, aby vláda České republiky při nadcházejícím rozhodování o podmínkách financování výzkumných infrastruktur vzala v úvahu, že jejich adekvátní podpora je dnes mimo jiné zásadním nástrojem pro posílení odolnosti české vědy, zejména oborů experimentálního výzkumu, vůči dopadům krize,“ dodal závěrem Jiří Nantl.

Tématu financování výzkumných infrastruktur bude věnována také nadcházející celosvětová konference s názvem ICRI (International Conference on Research Infrastructures 2022), která se bude konat od 17. do 21. října v Brně. Stěžejními tématy ICRI 2022 budou mobilizace výzkumných infrastruktur v reakci na pandemii Covid-19 a role výzkumných infrastruktur v ekonomické obnově a posilování připravenosti světové populace na budoucí krizové scénáře a  události. Na konferenci se registrovalo přes 500 účastníků z celého světa a součástí konference bude také zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Téma financování výzkumných infrastruktur bude vzhledem k současné energetické krizi zajisté dalším stěžejným tématem konference ICRI 2022.

 

Autorka: Ester Jarour

Zdroj: CEITEC


Alliance4Life

Alliance4Life vznikla začátkem roku 2018 jako unikátní evropská iniciativa, která propojuje vědecká centra zaměřená na biomedicínské vědy v zemích střední a východní Evropy. Jejím posláním je podporovat a posilovat celoevropskou excelenci ve výzkumu a jeho přínosy pro společnost, lidské zdraví a kvalitu života. V České republice ji zastupují dvě brněnské instituce – CEITEC Masarykova univerzita a FNUSA-ICRC.