facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Za výzkumem do Německa

8. 6. 2021
Za výzkumem do Německa

Hledáte-li špičkové mezinárodní příležitosti v oblasti vědy a výzkumu, nemusíte se rozhlížet příliš daleko. Náš západní soused nabízí českým studentům a akademikům široké možnosti k bádání a dalšímu odbornému rozvoji. Praktické informace a podporu (včetně té finanční) poskytuje zájemcům Německá akademická výměnná služba, známá pod zkratkou DAAD.

PROFIL 4

Tým pražské pobočky DAAD při oslavách 20. výročí jejího otevření

Příběh vzniku DAAD je krásnou ukázkou toho, jak významný dopad může mít výměnný pobyt jednoho studenta na celou akademickou obec. Když na začátku 30. let 20. století zařídil Carl Joachim Friedrich svým spolužákům z katedry sociálních studií a politologie na univerzitě v Heidelbergu studijní pobyt v New Yorku, inicioval tak vznik organizace, která od té doby zajistila podobné výměny pro více než 2,6 milionu studentů a výzkumníků z celého světa.

„Českým akademikům poskytla DAAD první stipendia už v 60. letech 20. století, a to především zástupcům Karlovy univerzity. Velmi intenzivní spolupráce se pak rozvinula po pádu železné opony,“ vypráví Barbora Boušová, vedoucí české informační kanceláře DAAD v Praze. „Dnes probíhá česko-německá meziuniverzitní spolupráce ve všech krajích České republiky a v minulém roce jsme oslavili dvacáté výročí otevření naší pobočky.“

DAAD funguje jako spolek německých vysokých škol a studentských organizací. Hlavní sídlo má v Bonnu a provozuje rozsáhlou síť regionálních kanceláří a informačních center ve více než 60 zemích světa. Kromě poskytování stipendií pro mezinárodní výměnu studentů a vědců podporuje také internacionalizaci německých vysokých škol a výuku německého jazyka v zahraničí.

Němčina není podmínkou

V rámci česko-německé spolupráce DAAD financuje více než 1200 výměnných pobytů ročně. Ve většině případů jde o výzkumné nebo meziuniverzitní výměny. Navíc uděluje kolem stovky individuálních stipendií na celou řadu aktivit od letních škol pro studenty bakalářských oborů přes financování celých magisterských programů po výzkumné pobyty doktorandů nebo vysokoškolských učitelů.PROFIL 2

Výroční setkání stipendistů DAAD v Karolinu

„V posledních letech jsme zaznamenali výrazně rostoucí zájem o studijní a výzkumné pobyty u akademiků technických oborů, přírodních věd a medicíny. Dlouhodobě velký zájem o výměny mají studenti a doktorandi humanitních oborů, germanistiky a práv,“ doplňuje Boušová.

Znalost němčiny přitom není pro získání stipendia podmínkou. „Uchazeči, kteří se při komunikaci v němčině necítí být silní v kramflecích, mohou v Německu studovat v angličtině. Této možnosti využívá v poslední době stále více studentů technických oborů. Naopak tradičně velký zájem o studium v němčině je u akademiků humanitních věd,“ dodává Boušová. „Jediné stipendium, kde se od uchazečů vyžaduje znalost němčiny minimálně na úrovni A2, jsou letní jazykové kurzy.“

Výše stipendia se liší v závislosti naúrovni dosaženého vzdělání a na typu podporované aktivity. Individuální částka se tak pohybuje v rozmezí od 860 do 2150 eur na měsíc. Kromě toho DAAD stipendistům při spívá také na odbornou literaturu, zdravotní pojištění, dopravu, jednorázový výzkumný grant a další výdaje.

Výměnou ke změně

DAAD věří, že mezinárodní výměny v oblasti vědy a výzkumu přispívají k většímu pochopení nejen mezi jednotlivci, ale i mezi státy, a pomáhají tak zachovat mír. Nové objevy navíc umožňují vyrovnat se společným výzvám – dnešním i budoucím. Ostatně nutnost reagovat na současné globální problémy reflektuje DAAD i v nedávno vydané Strategii 2025. V budoucnu se chce například více zaměřit na digitalizaci a ochranu životního prostředí. Jedním z kroků bude instalace energeticky šetrné techniky a „zelených střech“ v budovách DAAD včetně centrály v Bonnu. V souvislosti s migrační krizí nebo nepříznivou situací v některých evropských zemích nabízí nadace stipendia studentům z Afriky, Běloruska nebo Ukrajiny.

PROFIL 3

Prezident DAAD Dr. Joybrato Mukherjee (vpravo na kraji) hovoří ke stipendistům v pražském Karolinu

V Česku financuje mimo jiné Program podpory společných projektů, který je určen mladým vědcům všech vědních oborů. „Velmi úspěšná byla například spolupráce Univerzity Augsburg s ČVUT k tématu geografického vývoje a eroze krajiny na obou stranách hranice v důsledku změny klimatu,“ vzpomíná Boušová.

A stejně jako jezdí Češi studovat do Německa, přijíždějí němečtí akademici k nám. Stipendií DAAD pravidelně využívají například studenti z Lipska v rámci programu dvojitého diplomu Mezikulturní komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Šedesát let trvající partnerství mezi naší nejstarší univerzitou a německou nadací oslavily obě instituce v minulém roce. Ve strategické spolupráci chtějí pokračovat i nadále, a proto letos v září (15. 9.) plánují společné informační setkání pro mladé vědce.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce 

Fotografie: DAAD IP Praha

Článek vyšel v čtvrtletníku Domu zahraniční spolupráce o mezinárodním vzdělávání MOZAIKA.


DAAD Information Point Praha

Česká pobočka DAAD v Praze sídlí v budově Goethe Institutu na Masarykově nábřeží. Návštěvníkům poskytuje informace o možnostech studia a výzkumu v Německu a o stipendiích DAAD i jiných organizací. Zájemcům také poradí, jak si nejlépe naplánovat svůj studijní nebo výzkumný pobyt. Nově nabízí online konzultace a chystá se i na Instagram. Více o plánovaných aktivitách zjistíte na www.daad.cz.