facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademici bojují proti ignorování vědeckých poznatků v politice

16. 7. 2018
Akademici bojují proti ignorování vědeckých poznatků v politice

Organizace přírodních i sociálních vědců budou spolupracovat. Chtějí získat větší vliv - a to především v oblasti politického rozhodování. Je jich dohromady 180 a vytvořily největší nevládní vědeckou asociaci International Science Council.

Začátkem července letošního roku se 180 akademických organizací v Paříži rozhodlo založit největší nevládní vědeckou asociaci International Science Council (ISC), prostřednictvím které chtějí zvýšit svůj vliv na tvorbu veřejných politik a řízení státu. Vědci sdružení v nové organizaci odmítají, aby se při řízení států a řešení klíčových problémů současného světa ignorovaly vědecké poznatky. Klíčová rozhodnutí založená na vědecky podložených důkazech je v době tzv. „fake news“ o to zásadnější.  

Klíčovým krokem je přitom vytvořit most mezi soukromým a veřejným výzkumným sektorem. Podle Petera Gluckmana, předsedy International Network for Government Science Advice, totiž soukromý sektor financuje až 70 % světového výzkumu a pracuje v něm i velká část vědců. Má-li být úsilí o zapojení vědeckých poznatků do řízení a tvorby politik opravdu účinné, musí se oba sektory sblížit a spolupracovat. Nová asociace plánuje podniknout v tomto směru první kroky a zorganizovat několik velkých workshopů určených k setkání zástupců obou táborů.

Britský parlament již vědě naslouchá

V komunikaci vědeckých poznatků směrem k politikům jsou mimořádně úspěšní Britové. Od roku 1989 při Parlamentu Spojeného království Velké Británie funguje Odbor pro vědu a technologii Parlamentu Spojeného království Velké Británie (POST). Tento institut je založen na myšlence nezávislého, ale začleněného poradního orgánu parlamentu, který by podával politikům apolitické, objektivní a vyvážené informace o klíčových vědeckých a technických tématech. Hlavním nástrojem, který POST používá, jsou krátké zprávy s délkou kolem pěti až deseti stran. Ty srozumitelnou formou shrnují nejdůležitější informace z dané oblasti a jsou pak také dostupné veřejně – lze si je prohlédnout například zde.

Zástupci POST zdůrazňují, že nejdůležitější při vytváření obdobných krátkých zpráv je zachování jejich vysoké kvality, objektivity a apolitičnosti. Jejich smyslem není formulovat konkrétní doporučení, ale pouze informovat o klíčových vědeckých faktech týkajících se daného tématu. Toho se POST snaží dosáhnout velmi přísným a robustním recenzním řízením každé takové krátké zprávy.

Policy brief: analýza problému a návrh řešení

V České republice představuje alespoň částečnou systematickou odbornou oporu pro členy Parlamentu ČR obdobný orgán s názvem Parlamentní institut. Většina jeho poradenských aktivit se ovšem soustředí na konzultace v oblasti legislativního procesu, formulování zákonů nebo právní asistenci. Kromě něj v Česku funguje také projekt VATES, který realizuje Technologické centrum AV ČR (TC AV). Tento projekt má za úkol pomoci klíčovým hráčům při strategickém rozhodování. Podobně jako Britové i TC AV za tímto účelem publikuje tzv. Policy briefs – stručné analýzy a návrhy řešení konkrétních problémů či vizualizovaná data (ty lze nalézt i na specializovaném webu Strategické studie).

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS, JT)

Zdroj: Science Business