facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cost Academy v Bruselu

22. 12. 2018
Cost Academy v Bruselu

V rámci Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (European Cooperation in Science and Technology - COST) byla vytvořena vzdělávací iniciativa COST Academy v Bruselu a online školení a webináře na podporu akcí COST.

V rámci COST Academy budou organizována školení, semináře a mentoring pro výzkumníky, kteří se již účastní akcí COST i pro ty, kteří by se chtěli zapojit. Cílem je podpořit nedostatečně zastoupené skupiny, jako jsou mladí výzkumníci nebo výzkumníci z cílových zemí programu, mezi něž patří i Česká republika.

Na začátku roku vypracovalo MŠMT Analýzu účasti ČR v programu COST z níž vyplývá, že čeští vědečtí pracovníci byli za poslední tři roky zastoupeni ve více než 70 % všech Akcí COST a za období 2012-2017 participovali v celkem 2058 koordinovaných výzkumných projektech.

Více informací o COST Academy naleznete zde.

 

Zdroj: TC AV ČR