facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

EMBO zvolilo nové členy. Je mezi nimi i Jiří Fajkus z CEITEC

9. 6. 2021
EMBO zvolilo nové členy. Je mezi nimi i Jiří Fajkus z CEITEC

Evropská organizace pro molekulární biologii EMBO (European Molecular Biology Organization) zvolila 64 nových členů. Svého zástupce má i Česká republika. Je jím rostlinný genetik Jiří Fajkus z brněnského institutu CEITEC. Mezi členy EMBO zasedne ale ještě jeden vědec českého původu, a to Petr Čejka, jenž působí ve Švýcarsku.

Organizace EMBO (European Molecular Biology Organization), založená v roce 1964 a sídlící v německém Heidelbergu, sdružuje a reprezentuje přední vědce v oborech věd o živé přírodě, vydává odborné časopisy, podporuje profesní rozvoj mladých talentovaných vědců v Evropě a uděluje výzkumná stipendia. V úterý 8. června 2021 organizace EMBO oznámila jména 64 nových členů. „Jsem ráda, že mohu v naší organizaci přivítat nové členy a těším se na spolupráci s nimi,“ říká ke jmenování nových členů ředitelka EMBO Maria Leptin. „Zvolení členů do asociace EMBO oceňuje jejich vynikající úspěchy v biologických vědách. Noví členové přináší odborné znalosti, které společnosti EMBO pomohou dále posilovat její iniciativy," dodává.

Členové EMBO fungují v poradních radách a výborech EMBO, v redakčních radách časopisů EMBO Press, hodnotí žádosti o financování EMBO a poskytují mentoringovou podporu začínajícím vědcům. Společně mohou ovlivňovat směr biologických věd v Evropě i mimo ni.

Šedesát čtyři nově zvolených členů pochází z celkem 21 zemí světa – 55 nových členů EMBO je z členského státu EMBC, což je mezivládní organizace, která financuje hlavní programy a činnosti EMBO. Devět nových členů EMBO pak pochází z Argentiny, Austrálie, Indie, Japonska a USA. Celých 41 % nových členů EMBO jsou ženy.

Noví členové jsou jednou ročně nominováni a voleni stávajícím členstvím EMBO. Není tedy možné o členství požádat. Noví členové budou formálně přivítáni na výroční členské schůzi EMBO ve dnech 27. a 29. října 2021. Adresář všech členů EMBO, jejich přidružení a tematických oblastí je k dispozici zde.

Česká stopa

Nově zvolený člen asociace EMBO Jiří Fajkus je vedoucí výzkumné skupiny na institutu CEITEC MU a vedoucí Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin. Jiří Fajkus vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity J. E. Purkyně). Vědeckou hodnost CSc. (Ph. D.) získal na Biofyzikálním ústavu AV ČR v oboru biofyzika. V letech 1992–93 a 1995 byl postdoktorandem na Laval University Cancer Research Centre v kanadském Quebecu.

jiří fajkus

Po návratu na Biofyzikální ústav AV ČR založil výzkumnou skupinu zabývající se problematikou struktury chromatinu, stability genomu a koncových částí chromozomů – telomer. Jeho tým zde jako první na světě detekoval aktivitu telomerázy v rostlinných buňkách (1996). Této problematice se od roku 1997 věnuje i na Masarykově univerzitě, kde se kromě výzkumné činnosti podílí na výuce studentů v rámci studijního programu Genomika a proteomika. V roce 2003 se stal docentem v oboru Molekulární biologie a genetika a v roce 2010 byl jmenován profesorem. Podílel se na přípravě a založení institutu CEITEC jako koordinátor výzkumného programu Genomika a proteomika rostlinných systémů. Nedávno jeho tým popsal geny kódující skutečné RNA podjednotky rostlinných telomeráz (2019) a tento poznatek přispěl k zásadní změně pohledu na evoluci telomer a telomeráz u rostlin.

Českou stopu ale po letošní volbě členů organizace EMBO představuje také Petr Čejka, který působí ve švýcarském Institute for Research in Biomedicine. Výzkum v jeho laboratoři se zaměřuje na pochopení toho, jak buňky opravují rozbitou DNA, se zaměřením na cestu nazvanou homologní rekombinace. Za své vědecké úspěchy obdržel řadu cen. Kromě nich získal také dva ERC granty - ERC Consolidator Grant a Advanced Grant. 

S EMBO můžeme asociovat řadu dalších osobností, které jsou spjaty s Českou republikou. Vůbec první českou stopou v EMBO je od roku 1982 česko-americký biolog a imunolog Jan Klein, který působil na Pennsylvania State University ve Spojených státech. V devadesátých letech se členy EMBO stali hned tři čeští vědci spjatí s Ústavem molekulární genetiky AV ČR – Jan Závada (1996) Václav Pačes (1997) a Jiří Forejt (1999). Následovali Jiří Bártek (2000) a Jiří Lukáš (2002), oba působící v Dánsku. V roce 2010 přibyl další Čech v zahraničí – Jiří Friml z vídeňského IST Austria.

V posledním desetiletí se české zastoupení v EMBO začíná rozrůstat – po Ivanu Raškovi (UK, 2011) a Peteru Šebovi (MBÚ AVČR, 2013) přibyl další czexpat, Pavel Tomančák (MPI CBG Dresden, 2016). O rok později následovala také první žena – Mary O'Connell (CEITEC MU, 2017). V roce 2018 řady EMBO rozšířili Petra Hájková (MRC London) a Petr Svoboda (ÚMG AV ČR) a vloni Štěpánka Vaňáčová (CEITEC MU). V minulém roce se k EMBO připojila Eva Bártová, která je ředitelkou Biofyzikálního ústavu AV ČR, a Karel Říha, zástupce ředitele pro vědu na Středoevropském technologickém institutu CEITEC při Masarykově univerzitě

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: EMBO, CEITEC

Foto: CEITEC


Evropská organizace pro molekulární biologii EMBO je nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z molekulárně biologických oborů a sídlící v Heidelbergu v Německu. Jejími cíli jsou podpora talentovaných vědců a také podpora výměny vědeckých informací a budování evropského výzkumného prostředí.