facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ERC udělila Advanced granty: Česko vyšlo na prázdno

28. 4. 2022
ERC udělila Advanced granty: Česko vyšlo na prázdno

Evropská rada pro výzkum oznámila, kdo uspěl v aktuální výzvě o prestižní ERC Advanced granty. Finanční prostředky v celkové hodnotě 624,6 milionu eur získá 253 výzkumných pracovníků z celé Evropy. Do České republiky tentokrát žádný grant neputuje. Úspěšné bylo například sousední Rakousko s 11 granty. Polsko a Maďarsko získalo po jednom. 

ERC Advanced granty jsou určeny na podporu vynikajících vědců a vědkyň v jakémkoli oboru a ve fázi kariéry, kdy jsou již etablovanými vedoucími výzkumnými pracovníky s uznávanými vědeckými výsledky. Práce podpořených vědců a vědkyň má přinést nové poznatky v mnoha oborech. Kromě posílení evropské znalostní základny povedou nové výzkumné projekty také k vytvoření přibližně 2 300 nových pracovních míst pro postdoktorandy, doktorandy a další výzkumné pracovníky.

„Granty ERC pro pokročilé vědce podporují průkopnické výzkumné pracovníky v celé Evropě. Dávají našim talentům možnost realizovat jejich tvůrčí nápady. Jejich průkopnická práce přispívá k řešení nejnaléhavějších sociálních, ekonomických a environmentálních problémů," nechala se slyšet Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež.

„Gratuluji novým vítězům posledního kola ERC Advanced grantů! Tito starší výzkumní pracovníci, kteří následují svou vědeckou zvídavost, posouvají hranice našeho poznání v celé řadě oborů. Je nezbytné financovat tento typ špičkového výzkumu, abychom udrželi Evropu na vědecké špičce," uvedla předsedkyně ERC, Maria Leptin .

Kde se projekty budou řešit?

Budoucí příjemci grantů své projekty plánují realizovat na univerzitách a ve výzkumných centrech v 21 členských státech EU a přidružených zemích, přičemž v absolutních číslech vedou výzkumní pracovníci z Německa (61 grantů), Velké Británie (45), Nizozemska (27) a Francie (26).

Česko ve výzvě nebodovalo - žádný výzkumník z české instituce podporu nedostal. Z našich dalších sousedů nejúspěšnější Rakousko s 11 granty. Ze zemí Visegrádské čtyřky po jednom grantu získalo Maďarsko a Polsko. Zároveň není bez zajímavosti, že Slovinsko, které má jen něco přes dva miliony obyvatel, získalo hned tři granty

graph2604

Soutěže ERC jsou otevřeny výzkumným pracovníkům jakékoli státní příslušnosti. V tomto kole získalo finanční prostředky 28 různých státních příslušností. Návrhy předložilo celkem 1 735 žadatelů, z nichž 20,8 % tvořily výzkumné pracovnice. Podíl žen mezi výzkumnými pracovníky, kterým byly uděleny ERC Advanced granty, se neustále zvyšuje, a to z přibližně 10 % v roce 2014 na více než 25 % v poslední soutěži.

Seznam projektů, u kterých se plánuje udělení podpory, najdete zde. 

Ultimátum pro vědce na britských institucích

Dohoda, která by umožňovala obchod a spolupráci (právě i v programu Horizont Evropa) mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, dosud nebyla ratifikována. Spojené království je proto stále považováno za nepřidružené k programu Horizont Evropa. Úspěšní žadatelé z institucí ve Velké Británii tak mohou být financováni pouze za předpokladu, že se přestěhují do hostitelské instituce, která je zapojena v programu Horizont Evropa. (Více k tématu jsme psali zde).

Přidružení Británie k programu Horizont Evropa se ocitlo na křižovatce sporu o zmiňovanou dohodu, bez níž nemohou být granty ERC řešeny na britských institucích. Tamní výzkumní pracovníci tak nemají možnost čerpat evropské granty, dokud nebude Spojené království formálně přijato do výzkumného programu EU. Mají tak dvě možnosti: buď se přesunou do instituce v EU či do země přidružené k Horizontu Evropa, nebo požádají tamní agenturu UK Research and Innovation (UKRI) o záložní financování, které by nahradilo peníze ERC. Při průměrné částce 2,46 milionu eur na grant přitom bude muset UKRI ve svém rozpočtu najít 110 milionů eur v případě, že všech 45 britských grantistů bude chtít zůstat v Británii a požádá ji o podporu.

Loňským příjemcům grantů z Velké Británie dala Evropská komise dva měsíce na to, aby se rozhodli, zda se přesunou do instituce EU, nebo se svých grantů vzdají. Toto ultimátum Komise se týká všech výzkumných pracovníků se sídlem ve Spojeném království, kteří byli vybráni pro granty ERC, jež jsou financovány z rozpočtu EU na rok 2021. Mluvčí ERC dále pro server Science Business potvrdil, že ultimátum se vztahuje i na příjemce aktuálních ERC Advanced grantů. „Ano, týká se to také vědců, kteří uspěli ve výzvě ERC Advanced gratny a sídlí ve Spojeném království. Abychom byli přesní, nepožádali jsme tyto výzkumné pracovníky o přesun, ale upozornili jsme je na princip přenositelnosti grantů ERC. V dopisech jsme žádali o informace o případném záměru vítěze grantu převést svůj návrh na způsobilou hostitelskou instituci."

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: ERC, Science Business