facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak se staví Velká Británie a Švýcarsko k odloučení od programu Horizon Europe?

15. 4. 2022
Jak se staví Velká Británie a Švýcarsko k odloučení od programu Horizon Europe?

Vědecká spolupráce se stala důležitou pákou v diplomatických vyjednáváních mezi Švýcarskem a Evropskou unií. V podobné situaci se nachází i Velká Británie, u níž je ale cesta k členství v programu Horizon Europe o něco jasnější.

alexandre lallemand Pcs3mOL14Sk unsplash

Velká Británie a Švýcarsko jsou země, jejichž výzkum byl v posledních desetiletích intenzivně spjat s evropskými výzkumnými a inovačními rámci. V současné době se ovšem nachází v prekérní pozici, protože jejich přístup do nového rámcového programu Horizon Europe závisí na úspěšné dohodě s Evropskou unií. Tato skutečnost mimo jiné znamená to, že obě země musely reagovat náhradními granty pro své vědce, aby mohly vzniklé ztráty nahradit.

Navzdory snahám vědců udržet výzkum a politiku oddělené, Evropská komise zatím nepovolila účast Velké Británie na programu Horizon Europe kvůli sporům ohledně pobrexitových dohod. Švýcarská situace je ještě horší. Rozjednaná dohoda s EU podle jejích odpůrců narušovala svrchovaná práva země a Švýcarsko tak společná jednání přerušilo. Evropská unie následně zrušila status přidružené země k programu a s tím i přístup do jejích grantových programů. V případě Švýcarska přitom pravděpodobně nelze očekávat rychlý návrat mezi přidružené země. Dle Yvese Flückigera, rektora Ženevské univerzity, bude Švýcarsko odloučeno od programu Horizon Europe nejméně na další dva roky.

Vědecká spolupráce je stále možná – ale složitá

Odpověď na otázku, jak a jestli je otevřená spolupráce mezi Velkou Británií a Švýcarskem na jedné straně a Evropskou unií na straně druhé, není jednoznačná. Spojené království je totiž technicky stále na cestě k přidružení, které bylo dohodnuto již na začátku roku 2021, ale dosud nebylo ratifikováno. Jinými slovy tento stav znamená, že britští akademici mohou stále podávat žádosti o podporu z Horizon Europe, jako by země již byla přidružená. Má to ale háček – vzhledem k tomu, že spolupráce dosud nebyla oficiálně ratifikována, nastává problém, když výzkumníci potřebují podepsat grantové dohody a získat přístup k penězům z grantu.

Britská vláda pro výše uvedenou situaci přišla se schématem garance, které má zajistit, aby vědci, jejichž projekt byl navržen k podpoře z grantů z Horizon Europe, své vytoužené finance skutečně obdrželi. Britští vědci, kteří jsou navrženi k podpoře tzv. grantem s jedním výhercem, se dle pravidel musí přesunout do některé členské země EU (či země přidružené), aby podporu skutečně získali. Britská vláda ale tyto vědce bude kompenzovat ekvivalentními částkami.

Toto alternativní řešení s sebou ovšem přináší určité nevýhody. Jedná se zejména o delší časové období, ve kterém vědci granty obdrží, a také fakt, že tito vědci budou svůj výzkum moci provozovat pouze na území Velké Británie. Za nevýhodu lze také považovat potenciálně menší prestiž grantů podpořených vládou Velké Británie oproti grantům z EU.

Švýcarska je situace zcela odlišná. Absence jakéhokoliv jednání o možné spolupráci ve výsledku znamená odstřihnutí švýcarských vědců od tzv. mono-beneficiary grants, tedy grantů s jedním příjemcem. Jako všechny ostatní země světa, také Spojené království a Švýcarsko se mohou spojit v rámci širšího konsorcia, avšak pouze za předpokladu vlastních zdrojů financování. Za výjimečných okolností mohou britští a švýcarští vědci přímo zažádat v Horizonu o finanční podporu. Příkladem může být situace, kdy tito vědci disponují zvláštními dovednostmi či zdroji, které jejich evropští partneři potřebují.

Podobně jako ve Velké Británii také švýcarská vláda slíbila finance svým výzkumníkům, kteří se s Horizon konsorciem spojí do konce roku. Mimo jiné přišla také s alternativními možnostmi grantů pro své vědce. V případě tzv. grantů s jedním příjemcem, o které Švýcaři u Horizon Europe nemohou žádat, přišla Švýcarská národní vědecká nadace s náhradním grantovým řešením, které by mělo co nejvíce napodobovat granty Horizonu. Další alternativou je pak projekt švýcarských postgraduálních stipendií založený v roce 2021. Flückiger však spatřuje zásadní problém v současném přístupu Švýcarské vlády. Dle jeho názoru „se vláda domnívá, že její vlastní náhradní programy mohou nahradit Horizon.Ten však není pouze o penězích, ale zejména také o širších výzkumných vztazích.“ 

Stopka v oblastech kvantových technologií a vesmíru

Podstatný je také fakt, že vědci z Velké Británie a Švýcarska nebudou mít možnost podílet se na spolupráci s Horizon Europe v některých specifických oblastech výzkumu. Jedná se zejména o kvantové technologie a vesmírné projekty. Tyto oblasti jsou Evropskou Unií spatřovány jako zásadní z bezpečnostního (a technologického) hlediska. Program Horizon Euroep pro roky 2021 a 2022 nicméně zahrnuje jisté výjimky, které Velkou Británii opravňují připojit se ke kvantovým projektům, pakliže vědcům z EU na oplátku umožní přístup zase ke svým programům. Švýcarsko v současné době zjišťuje možné alternativy, které by umožnily kompenzaci tohoto vyloučení.

Určitou odpovědí na současnou situaci je například iniciativa Stick to Science, která volá po odstranění politických bariér ve vědecké spolupráci. Signatáři této petice požadují, aby EU, Velká Británie a Švýcarsko rychle vzájemně dosáhly dohody nad připojením obou zemí k programu Horizon Europe. Za zmínění stojí také nedávno podepsaná dohoda mezi hlavním britským poskytovatelem veřejných prostředků na výzkum, vývoj a inovace UK Research and Innovation (UKRI) a švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF). 

Je nutné si uvědomit, že z dlouhodobého hlediska veškeré výše zmíněné alternativy jsou pouhými mezikroky, které zástupci Velké Británie a Švýcarska podnikají, zatímco promýšlejí budoucí spolupráci s programem Horizon Europe. Obě země sice pracují na alternativách, nicméně spolupráce s ním zůstává jejich hlavní prioritou.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JK)

Zdroj: Science Business (1,2)